Booking App

Booking App

Booking App bởi Khác

Ứng dụng đặt lịch thông minh theo thời gian thực, tự động khóa lịch khi kín, đồng bộ đơn hàng haravan sang google calendar, đồng bộ danh bạ haravan sang danh bạ google
Phí sử dụng: 350,000₫/tháng 4,200,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí 14 ngày)

Chi tiết ứng dụng

ỨNG DỤNG ĐẶT LỊCH BOOKING-APP.VN

Theo thời gian thực & Tự khóa lịch khi kín & Đồng bộ sang google calendar & Đồng bộ danh bạ lên google contacts

 

Là một ứng dụng đặt lịch dựa trên nền tảng Haravan và Google!

 

 

Các tính năng chính của BOOKING-APP:

 • Thiết kế giành riêng cho đặt lịch giữ chỗ các cửa hàng, trung tâm ăn uống, salon tóc, phòng khám cũng như các dịch vụ khác cần đặt lịch. Đặc biệt là các chuỗi cửa hàng.
 • Thiết kế dựa trên cơ sở dữ liệu của haravan, một shop Haravan có thể tạo nhiều chi nhánh, thiết lập lịch cho từng chi nhánh.
 • Cài đặt năng lực cho từng chi nhánh mỗi khung giờ, tự động khóa lịch khi kín!
 • Cài đặt thời gian cho mỗi dịch vụ dựa trên sản phẩm của haravan một cách đơn giản bằng cách tạo thẻ tag sản phẩm.
 • Tự động đồng bộ lịch sang tài khoản google khi khách đặt lịch, tự động đồng bộ lịch từ google.
 • Có thể lên lịch từ đơn hàng haravan có sẵn, có thể tạo đơn hàng haravan từ một lịch google có sẵn.
 • Tính năng nâng cao: Đồng bộ danh bạ khách hàng từ haravan lên danh bạ google.

 

Luồng hoạt động:

I. Nhận lịch khách hàng đặt từ website haravan:

 • Khi khách hàng đặt lịch trên website haravan của shop, booking-app sẽ tự tạo một đơn hàng cho khách hàng dựa trên số điện thoại khách hàng điền vào.
 • Nếu chưa có khách hàng, hệ thống sẽ tự tạo một khách hàng mới.
 • Đồng thời booking-app sẽ tạo một lịch google trên google calendar của chi nhánh khách đặt lịch.

 

II. Nhận lịch từ khách hàng tại chi nhánh:

 • Nhân viên chi nhánh sẽ lên đơn haravan bình thường, sau đó lên lịch cho đơn hàng đó.

 

 • Hoặc nhân viên chi nhánh lên đơn hàng đồng thời lên lịch hẹn cho khách hàng.
 • Hoặc nhân viên chi nhánh chỉ lên lịch cho khách hàng, nhưng không lên đơn haravan.

 

Cách booking-app tính toán năng lực mỗi chi nhánh:

 • Mỗi chi nhánh có sức chứa/năng lực riêng, ví dụ nếu bạn là chủ của chuỗi salon tóc, bạn có 2 chi nhánh, chi nhánh 1 mỗi khung giờ là 30 phút bạn có thể phục vụ được 10 khách hàng, bạn vào cài đặt chi nhánh 1, và cài đặt năng lực của chi nhánh là 10.
 • Booking App sẽ dựa vào năng lực mỗi khung giờ của chi nhánh, tự động tính toán khi khách hàng đặt lịch hẹn vượt quá năng lực, và khóa khung giờ đấy lại, chỉ hiển thị những khung giờ rảnh.
 • Mỗi chi nhánh có lượng nhân viên khác nhau, ví dụ chi nhánh mỗi khung giờ phục vụ được 10 khách hàng, nhưng nhân viên bạn đi làm chỉ có 5, booking-app sẽ chọn năng lực khung giờ đó của bạn là 5.
 • Một số chi nhánh đặc thù như ăn uống, lượng nhân viên ít hơn số bàn, bạn có thể cài đặt lượng nhân viên lớn hơn số bàn, ví dụ bạn có 20 bàn ăn, và 5 nhân viên, hãy để số nhân viên >20, ví dụ là 25. Tại sao thế, vì booking-app không phải là ứng dụng quản trị nhân sự, cho nên bạn đừng lo lắng khi cài đặt nhân viên của chi nhánh là 25.

 

Cách cài đặt:

 • Mỗi shop (sở hữu nhiều chi nhánh) cần một gmail để thiết lập vào hệ thống booking-app, ví dụ email chính của shop: chu.shop@gmail.com. Bạn cần cấp quyền cho booking-app để hệ thống có thể truy cập lên lịch cho toàn bộ hệ thống của bạn.

 

 

 

 

 • Mỗi chi nhánh cần một gmail, ví dụ chi.nhanh.01@gmail.com để gmail của chủ shop là chu.shop@gmail.com có thể ghi lịch lên chi.nhanh.01@gmail.com



 

 

 

 • Nếu bạn cần giao việc cho nhân viên thi công dịch vụ qua gmail và bắn lịch về google calendar của họ, bạn cần cấp quyền cho gmail chủ shop có thể truy cập gmail của nhân viên để tạo lịch bằng cách gửi thư mời về gmail nhân viên.
 • Cài đặt lên theme rất đơn giản, shop vào trang quản trị booking-app.vn, chọn phần "Hướng dẫn thiết lập shop", sau đó copy các mã html, script, css ra theme.

 

 

 • Đồng bộ khách hàng có số điện thoại lên google contacts, booking app sẽ xử lý download toàn bộ danh bạ trên google của bạn, download toàn bộ danh bạ khách hàng haravan có số điện thoại, xử lý trùng lặp, đẩy ngược lại lên google theo nhóm danh bạ bạn vừa tạo. Tính năng này chỉ áp dụng cho tài khoản gmail của chủ shop.

 

 

 • Thiết lập nhân viên quản lý cho từng chi nhánh, truy cập booking-app.vn, vào tab nhân viên, chọn người dùng haravan, và điền gmail của nhân viên chi nhánh vào, hệ thống sẽ cho phép nhân viên đăng nhập bằng gmail của chi nhánh.

 

 

Chính sách bảo mật

Khi bạn đồng ý cho booking-app truy cập tài khoản HARAVAN của bạn, có nghĩa bạn đã đồng ý với điều khoản của HARAVAN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HARAVAN

Khi bạn đồng ý cho booking-app truy cập tài khoản google của bạn, có nghĩa bạn đã đồng ý với điều khoản của google

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA GOOGLE

BẢNG GIÁ

 

 

 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Booking App

350,000₫/tháng 4,200,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí