Bulk Discount

Miễn phí
Bulk Discount là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn nhập mã số giảm giá vào cửa hàng của bạn, hoặc tạo ra một lượng lớn các mã giảm giá cho khách hàng của bạn để sử dụng.

Bulk Discount cho phép bạn tạo ra một lượng lớn các mã giảm giá cùng lúc trong trang web của bạn. Nó có thể được sử dụng để:

       - Tạo được một lượng lớn các mã giảm giá
       - Tải danh sách các mã giảm giá từ một trang như Khuyến mãi 
       - Xem lại và Xóa mã giảm giá bên trong ứng dụng

Tính năng:

       - Tạo một, giới hạn hoặc không giới hạn mã đã hết hạn sau một ngày nào đó.
       - Tạo Mã giảm giá cho từng giá trị đơn hàng
       

      

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.