Collection Import

Collection Import

Collection Import

.
Phí sử dụng: 300,000₫/tháng (Dùng thử miễn phí 15 ngày)

Chi tiết ứng dụng

Bạn đang có quá nhiều chương trình khuyến mãi theo tháng, tuần hoặc năm ?

Bạn không thể nào cấu hình khuyến mãi liên tục cho 500, 1000, 2000 ... sản phẩm ? 

 

Collection import sẽ hỗ trợ bạn tạo nhóm nhanh chóng theo list sản phẩm để có thể cấu hình phân nhóm quản lý, tăng cường kết quả tìm kiếm, cấu hình chương trình khuyến mãi theo nhóm sản phẩm...

 

Tính năng:

+ Dùng thử miễn phí - Giới hạn tạo 5 nhóm sản phẩm 

+ Import list sản phẩm nhanh chóng.

+ Giao diện trực quan dễ sử dụng

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

Download file excel mẫu và nhập dữ liệu vào file sau đó import. Trong đó:

+ Tên nhóm sản phẩm sẽ là tên sheet.

+ Sku là mã sku của sản phẩm (không được để trống).

+ Tên sản phẩm (Không bắt buộc)

 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 15 ngày

Collection Import

300,000₫/tháng

Khách hàng nhận xét

Đội ngũ partner & hỗ trợ

Book meeting với Joseph -
Head of App Partner

Book meeting

Bạn có thể gửi góp ý và báo lỗi
cho chúng tôi

Gửi góp ý

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí