Criteo Feed

Criteo Feed

Criteo Feed bởi Haravan Partner

Tạo quảng cáo sản phẩm động để tiếp thị sản phẩm từ trang web của bạn đến những người đã tìm kiếm các sản phẩm này trước đó. Bạn sẽ add 1 list sản phẩm từ trang web vào facebook sau đó đặt pixel theo dõi vào trang web
Phí sử dụng: 150,000₫/tháng 1,800,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí 14 ngày)

Chi tiết ứng dụng

Tạo quảng cáo sản phẩm động để tiếp thị sản phẩm từ trang web của bạn đến những người đã tìm kiếm các sản phẩm này trước đó. Bạn sẽ add 1 list sản phẩm từ trang web vào facebook sau đó đặt pixel theo dõi vào trang web


Cách dùng : App sẽ giúp bạn tạo ra file xml danh mục sản phẩm.


Sau đó bạn vào Criteo business -> Setting -> Product Catalogs -> Add New Product Catalog trong Associate Pixels bạn nhớ chọn pixel tương ưng ở trên

- Khi tạo xong bạn tiến hành thêm nguồn cấp dữ liệu cho Product Catalogs bằng cách chọn Add New Feed

Tùy chọn "Auto upload through URL (Recommended)" nhập danh mục sản phẩm dạng xml ở trên


Ưu điểm:

- So với kiểu quảng cáo multi link thì Catalog product sẽ tối ưu hơn về hành vi người dùng trên website bạn

VD: Người dùng phân vân lựa chọn sản phẩm trên web(xem hoặc đã thêm vào giỏ) nhưng chưa quyết định mua thì sp sẽ tự động hiển thị trong mẫu qc

- Mọi thông tin về sản phẩm trên mẫu quảng cáo đều cập nhật tự động khi bạn thay đổi thông tin sản phẩm trên website

- Số sản phẩm bạn quảng cáo trong 1 mẫu có thể lên đ

- Thích hợp với trang TMĐT có lượng sản phẩm lớn

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Criteo Feed

150,000₫/tháng 1,800,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí