Ecomobi

Ecomobi

Ecomobi bởi Khác

The best social selling platform
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

Nền tảng của chúng tôi là giải pháp bán hàng qua mạng xã hội toàn diện cho mọi người dùng và mọi nhãn hiệu. Bạn sẽ được cung cấp công cụ AI hiện đại nhất cũng như hệ thống quản lý minh bạch, chuyên nghiệp. Dù bạn là nhãn hàng hay người quảng bá cho sản phẩm, bạn đều có thể tìm được giải pháp tốt nhất để bán hàng qua mạng xã hội với nền tảng công nghệ Social Selling Platform.

Phí sử dụng

Ecomobi

Miễn phí

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay