EGANY Tools

Miễn phí


Ứng dụng chỉnh sửa nội dung sản phẩm, bài viết & bổ sung Metefield

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Các tính năng nổi bật hiện có:

1. Chỉnh sửa nội dung mô tả của Sản Phẩm và Bài Viết trực tiếp ngoài giao diện người dùng, mà không cần truy cập vào trang quản trị.

2. Chỉnh sửa và thêm trường thông tin bổ sung (MetaField) cho Sản Phẩm (product) và Khách Hàng (customer) - Loại dữ liệu Con Số - Loại dữ liệu Văn Bản (có trình chỉnh sửa và format dữ liệu trực tiếp) - Loại dữ liệu Ngày Tháng (updating)


3. Thêm và xoá tag hàng loạt vào sản phẩm, khách hàng chỉ trong 1 click chuột .. và những tính năng khác đang chờ cập nhật từ phản hồi của người dùng...  (đang cập nhật)

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!

Hướng dẫn cấu hình theme không phải của EGANY trên Haravan để có thể chỉnh sửa trực tiếp ngoài Front-end:

1. Trang sản phẩm:

  • Vào trang sản phẩm (product.liquid), tìm đến chỗ hiển thị mô tả sản phẩm ({{product.description}}), thay thế phần mô tả bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp description rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng

{% if product.description == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  Chưa có mô tả cho sản phẩm này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>
{% endif %}

2. Trang bài viết:

  • Vào trang bài viết (article.liquid), tìm đến chỗ hiển thị nội dung bài viết ({{ article.content }}), thay thế phần nội dung bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{ article.content }}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng.

{% if article.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  Chưa có nội dung cho bài viết này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{article.content}}
</div>
{% endif %}

Hỗ trợ

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý và yêu cầu hỗ trợ khi bạn cần.

Hãy gửi email chi tiết thông tin của bạn tới hello@egany.com, thông tin sẽ được phản hồi chi tiết và dễ hiểu đến mức có thể.


Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.