EGANY Tools - Quản trị website Haravan đơn giản hơn

Miễn phí

EGANY Tools giúp bạn đơn giản hoá việc quản trị website Haravan - chuyên nghiệp hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí để có thể dành thời gian cho những việc khác. 

Xem video mô tả ngắn bên dưới để hiểu rõ hơn:

Chỉnh sửa trực tiếp

Sửa nội dung ngay trên giao diện mà không cần phải đăng nhập admin

Bổ sung thuộc tính  

Cho dữ liệu khách hàng và sản phẩm mà mặc định admin chưa có, giúp quản lý dễ dàng

Thiết lập thông minh

Hỗ trợ thiết lập các ứng dụng từ EGANY mà không cần phải can thiệp code

EGANY Tools Dành Cho Ai?

Quản trị viên

✔️ Người thường xuyên quản trị nội dung và nhập liệu trên website Haravan.

✔️  Người phải chăm chút content t ừng câu từng chữ một nhưng Admin của Haravan chưa đáp ứng Live Edit trực quan được.

✔️ Sử dụng nhiều app Sales Page, Better Page, Sales Countdow và UI/UX Addons.. thường xuyên thiết lập nên mất rất nhiều thơi gian.

Nhà phát triển

✔️ Cần bổ sung các thuộc tính cho Khách Hàng và Sản Phẩm mà hệ thống mặc định chưa có.

✔️ Các app sẵn có chưa hỗ trợ quản trị Metafield trực quan & nhanh chóng được.


Tính Năng Nổi Bật

EGANY Tools là ứng dụng giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa, quản lý và điều chỉnh các thành phần trong giao diện mà không cần bất cứ dòng code nào. Giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc điều chỉnh giao diện, quản lý khách hàng (bằng metafield) và dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh các ứng dụng của EGANY. 

✍️ Chỉnh sửa trực tiếp trên trang

🔀 Thêm thuộc tính giúp quản lý dễ dàng

✨ Điều chỉnh vị trí Addon mà không cần can thiệp code

🎨 Điều chỉnh Sales Page dễ dàng hơn

Kênh Hỗ Trợ

Ứng Dụng được EGANY Tools Hỗ Trợ

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.