eSMS.vn - Dịch vụ SMS cho doanh nghiệp

Miễn phí


Dịch vụ giúp các doanh nghiệp đang sử dụng Haravan có thể nhắn tin quảng cáo, chăm sóc khách hàng đến các khách hàng của mình.Ngoài ra còn hỗ trợ gửi các tin nhắn tự động khi có đơn hàng mới được đặt thành công hoặc thanh toán thành công.Tin nhắn hỗ trợ gửi bằng Brandname hoặc đầu số cố định 19001534. 

Tăng doanh số với tin nhắn quảng cáo

  • Dễ dàng tạo tin nhắn quảng cáo đến hàng loạt khách hàng. Hỗ trợ gửi đến khách hàng có sẵn của Haravan hoặc chọn khách hàng từ file Excel

Chuyên nghiệp hơn với tin nhắn xác nhận đơn hàng

  • Với ứng dụng eSMS.vn, bạn có thể dễ dàng cấu hình các tin nhắn tự động rất chuyên nghiệp gửi đến khách hàng hoặc cho chính bạn khi có khách hàng đặt hàng thành công hoặc thanh toán thành công.

Đăng ký đơn giản, sử dụng dễ dàng

  • Ngay sau khi bấm cài ứng dụng eSMS.vn tại Haravan, bạn đã có ngay tài khoản để sử dụng nhắn tin thử.

Báo cáo chi tiết chi phí

  • Tất cả các tin nhắn được tạo ra đều được báo cáo đầy đủ, chi tiết trên ứng dụng giúp bạn quản lý được chi phí cũng như hiệu quả.
Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.