Facebook Product Feed

50,000₫ /tháng

Tạo quảng cáo sản phẩm động để tiếp thị sản phẩm từ trang web của bạn đến những người đã tìm kiếm các sản phẩm này trước đó. Bạn sẽ add 1 list sản phẩm từ trang web vào facebook sau đó đặt pixel theo dõi vào trang web

Cách dùng :

App sẽ giúp bạn tạo ra file xml danh mục sản phẩm.

Sau đó bạn vào Facebook business -> Setting -> Product Catalogs -> Add New Product Catalog trong Associate Pixels bạn nhớ chọn pixel tương ưng ở trên
- Khi tạo xong bạn tiến hành thêm nguồn cấp dữ liệu cho Product Catalogs bằng cách chọn Add New Feed
Tùy chọn "Auto upload through URL (Recommended)" nhập danh mục sản phẩm dạng xml ở trên

Lưu ý:

- Ứng dụng chỉ giúp bạn tạo nhanh danh sách sản phẩm dạng XML. Hỗ trợ bạn tạo nhanh Product Catalog bằng cách thêm copy đường dẫn file XML của App đã tạo ra và thêm vào form tạo trên Facebook.Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.