Facebook Product Feeds

Facebook Product Feeds

Facebook Product Feeds bởi Haravan Partner

Giúp tạo quảng cáo sản phẩm trên facebook động để tiếp thị sản phẩm từ trang web của bạn đến những người đã tìm kiếm các sản phẩm này trước đó
(1 đánh giá)
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng


Tạo quảng cáo sản phẩm động để tiếp thị sản phẩm từ trang web của bạn đến những người đã tìm kiếm các sản phẩm này trước đó. Bạn sẽ add 1 list sản phẩm từ trang web vào facebook sau đó đặt pixel theo dõi vào trang web

Cách dùng :

App sẽ giúp bạn tạo ra file xml danh mục sản phẩm.


Sau đó bạn vào Facebook business -> Setting -> Product Catalogs -> Add New Product Catalog trong Associate Pixels bạn nhớ chọn pixel tương ưng ở trên

- Khi tạo xong bạn tiến hành thêm nguồn cấp dữ liệu cho Product Catalogs bằng cách chọn Add New Feed

Tùy chọn "Auto upload through URL (Recommended)" nhập danh mục sản phẩm dạng xml ở trên

Lưu ý:

- Ứng dụng chỉ giúp bạn tạo nhanh danh sách sản phẩm dạng XML. Hỗ trợ bạn tạo nhanh Product Catalog bằng cách thêm copy đường dẫn file XML của App đã tạo ra và thêm vào form tạo trên Facebook.


Phí sử dụng

Facebook Product Feeds

Miễn phí

5

(1 đánh giá)

Khách hàng nhận xét

Cảm ơn Haravan nhé-

Hướng dẫn tôi cách sử dụng với ạ
5

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí