Fast Crawling::  Nhập liệu nhanh sản phẩm

Fast Crawling:: Nhập liệu nhanh sản phẩm

Fast Crawling:: Nhập liệu nhanh sản phẩm bởi

App Nhập liệu nhanh sản phẩm
Phí sử dụng: 300,000₫/tháng (Dùng thử miễn phí 15 ngày)

Chi tiết ứng dụng

Bạn có nhiều sản phẩm cần nhập vào website mới trên Haravan ? đây là công cụ dành cho bạn.


Công cụ này giúp bạn copy danh sách sản phẩm, bao gồm tất cả thông tin về sản phẩm như :

- Tên sản phẩm

- Hình ảnh sản phẩm

- Mô tả sản phẩm

- Các thuộc tính

- Collection

Quy trình thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn website gốc và chọn collection cần copy, sau đó hệ thống tự động hoàn thành việc còn lại giúp bạn.


App này có thể copy các sản phẩm từ các website Haravan qua Haravan
Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 15 ngày

Fast Crawling:: Nhập liệu nhanh sản phẩm

300,000₫/tháng

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay