Google Product Feeds

Google Product Feeds

Google Product Feeds bởi Haravan Partner

Ứng dụng hỗ trợ nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm để thêm vào chạy Google Shopping Ads
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

  • Ứng dụng hỗ trợ nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm để thêm vào chạy Google Adwords
  • Bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản để có được danh sách dữ liệu của website đúng định dạng của Google
  • Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng trả lời bạn khi bạn cần 

Quảng cáo sản phẩm của bạn với Quảng cáo danh sách sản phẩm

Quảng cáo danh sách sản phẩm cho phép bạn bao gồm hình ảnh, tựa đề, giá, thông điệp khuyến mại và tên cửa hàng hoặc tên doanh nghiệp mà không cần tạo quảng cáo riêng cho mỗi sản phẩm bạn bán. Quảng cáo danh sách sản phẩm sẽ hiển thị một tập hợp các sản phẩm có liên quan cho một tìm kiếm nhất định. Quảng cáo xuất hiện trong hộp của riêng chúng trên Google Tìm kiếm (tách biệt với quảng cáo văn bản), trên các trang web đối tác tìm kiếm của Google hiển thị và liên kết đến các sản phẩm cần bán và trên Google Mua sắm.
Dưới đây là kết quả tìm kiếm Quảng cáo danh sách sản phẩm trông như thế nào sau khi tìm kiếm "bình nuôi cá vàng" trên Google:

Việc bạn cần làm trước khi bắt đầu sử dụng Quảng cáo danh sách sản phẩm

Trước khi bắt đầu sử dụng Quảng cáo danh sách sản phẩm, bạn sẽ cần cả tài khoản AdWords và tài khoản Google Merchant Center. Tài khoản Merchant Center cho phép bạn quản lý thông tin sản phẩm, trong khi tài khoản AdWords giúp bạn quản lý quảng cáo và chiến dịch. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản AdWords ngay hôm nay.
Sau đó, bạn cần phải làm những việc sau:
  • Tải lên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn vào tài khoản Google Merchant Center.
  • Liên kết tài khoản AdWords với tài khoản Google Merchant Center.

Tạo nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm

Đây là phần ứng dụng sẽ thực hiện giúp bạn. Bạn cài đặt ứng dụng, sau đó tạo liên kết nhóm sản phẩm của website bạn đến các Danh mục của Google. Việc còn lại là bạn chọn định dạng file để xuất ra sử dụng. 

Xem thêm về Google Merchant tại: https://support.google.com/merchants

Phí sử dụng

Google Product Feeds

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí