Hara Multilanguage

150,000₫ /tháng

  • Quản lý sản phẩm và trang nội dung với nhiều ngôn ngữ khác nhau dễ dàng
  • Khách xem và tìm hiểu sản phẩm với nhiều ngôn ngữ khác nhau
  • Tăng số lượng đơn hàng cũng như thu hút thêm người mua hàng


Thiết lập và chọn các ngôn ngữ sẽ hiển thị:

Cấu hình các field tương ứng giữa các ngôn ngữ

Nhập ngôn ngữ thứ 2 của sản phẩm:

Ngôn ngữ tiếng Việt:

Ngôn ngữ tiếng Anh:


Bạn vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng Haravan để được tư vấn trải nghiệm ứng dụng này tốt nhất:
- Phone: 1900636099
- Email: hi@haravan.com
- Miễn phí thiết lập giao diện 2 ngôn ngữ (chỉ áp dụng 1 lần) khi thanh toán ứng dụng 12 tháng.
Chú ý: Khi quý khách đổi giao diện khác, ứng dụng vẫn sử dụng được, nhưng giao diện 2 ngôn ngữ sẽ phải làm lại.

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.