Hara Multilanguage

150,000₫ /tháng

  • Quản lý sản phẩm và trang nội dung với nhiều ngôn ngữ khác nhau dễ dàng
  • Khách xem và tìm hiểu sản phẩm với nhiều ngôn ngữ khác nhau
  • Tăng số lượng đơn hàng cũng như thu hút thêm người mua hàng


Thiết lập và chọn các ngôn ngữ sẽ hiển thị:

Cấu hình các field tương ứng giữa các ngôn ngữ

Nhập ngôn ngữ thứ 2 của sản phẩm:

Ngôn ngữ tiếng Việt:

Ngôn ngữ tiếng Anh:


Bạn vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng Haravan để được tư vấn trải nghiệm ứng dụng này tốt nhất:
- Phone: 1900636099
- Email: hi@haravan.com
- Miễn phí thiết lập giao diện 2 ngôn ngữ khi thanh toán 12 tháng.

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.