HaraRetail

Miễn phí

Chính xác, tin cậy

HaraRetail giúp người quản lý luôn kiểm soát được các hoạt động bán hàng như ai đã bán sản phẩm nào, bán cho khách hàng nào.
Hơn nữa, HaraRetail đọc hiểu mã vạch rất nhanh và chính xác giúp nhân viên cửa hàng hạn chế tối đa việc nhập nhầm tên hàng, nhầm giá hay nhầm số lượng. Nhờ vậy, cửa hàng tránh tình trạng thất thoát hàng hóa mà không rõ nguyên nhân.

Tăng chất lượng phục vụ

Tốc độ xử lý nhanh và sự linh động của điểm bán HaraRetail giúp nâng cao tính cạnh tranh do khách hàng được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn. Người mua hàng có thể quan sát nhân viên tính tổng giá thành, giảm giá, khuyến mại, qua đó tăng tính minh bạch của cửa hàng.

Lợi ích ứng dụng công nghệ HaraRetail trong bán hàng

Nâng cao hiệu suất bán hàng

Tăng hiệu suất phục vụ khách hàng và cùng lúc giảm nguồn nhân lực phải thuê là cách giúp nhà quản lý tiết kiệm chi phí.
Quy trình bán hàng cho phép nhân viên thao tác rất nhanh và dễ dàng. Thay vì có nhiều nhân viên bán hàng, thì giờ đây, sử dụng HaraRetail sẽ giúp các nghiệp vụ bán hàng nhanh hơn, chính xác hơn. Một nhân viên bán hàng có thể bán hàng, thanh toán cho nhiều khách dễ dàng.


I. Cài app và đăng nhập
1. cài app


2. Tạo mã đăng nhập mới
II. Cấu hình( dành cho account owner)
1. Cấu hình địa chỉ bán hàng cho thiết bị.


2. Thay đổi pass đăng nhập cho nhân viên 


3. Cấu hình dung hiển thị trong hóa đơn, khổ giấy

 - Chọn khổ giấy in hóa đơn( mặc đinh In nhiệt khổ 58mm)
- Chọn nội dung hiên khi trên đơn hàng
- Ấn nút lưu  để lưu lại cấu hình


4. Cấu hình cho phép bán hàng khi hết tồn kho (order, tạo đơn hàng khi hết tồn kho)

- Nhấp vào button để on-off  bán hang khi hết tồn kho


5. Chức năng chuyển ca (chức năng mở rộng mở rộng)

- On/Off chức nang chuyển ca
- On/Off chức năng track tiền mặt khi mở chức năng chuyển ca.

Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm tab chuyển ca


6. Cấu hình mở rộng (hiển thị button scroll, auto in đơn hàng sau khi checkout):

- On/Off tự động in hóa đơn :

+ On : tự động in hóa đơn khi checkout đơn hàng thành công

On-off nut scroll màn hình

On : hiển thị nút scroll hỗ trợ màn hình pc cảm ứng.III. checkout sản phẩm
1. Search sản phẩm

Search sản phẩm theo tên , barcode.


2. Search variant.


3. Scan barcode.

4. Order sản phẩm, thay đổi quantity, giảm giá trên line item
- Nhập số lượng sản phẩm

- Giảm giá trên line item


- Nhập giảm giá


- Sauk khi nhập giảm giá

- Đến trang checkout đơn hàng


4. Checkout

Chọn Phương thức thanh toán
Nhập giảm giá trên toàn bộ đơn hàng
Nhập tiền khách đưa để tính tiền thối
Điền thông tin khách hàng (nếu có).
Ấn Đặt hàng

Thông báo đặng hàng thành công và in đơn hàng


5. In đơn hàng
In đơn hàng sau khi checkout thành công

 

In         đơn hàng trong page đơn hàng


IV. Xem đơn hàng
1.xem lại đơn hang,tìm đơn hàng.2. Hoàn trả đơn hàng3. In lại đơn hàng.

V. Chuyển ca
1. Mô tả chức năng
Tạo ca làm việc, tên nhân viên, thay đổi lượng tiền mặt trong mỗi ca

2. Tạo ca


- Nhập số tiền mặt hiện có khi tạo ca (nếu mở track cash)
- Ghi chú


3.tạo điều chỉnh lượng tiền mặt trong ca (nếu mở track cash trong cấu hình chuyển ca):


- Nhập số tiền lấy ra , hoặc thêm vào
- Lý do.


4. Đóng ca.
Xác nhận số tiền


Tạo điều chỉnh cuối


Để sử dụng, bạn vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng Haravan để được hướng dẫn chi tiết: 1900.636.099

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.