HCMPost (VNPT)

Miễn phí

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển HCMPost (VNPT). Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến HCMPost (VNPT) mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

1. Trước khi kết nối nhà vận chuyển, bạn cần nhập đầy đủ địa chỉ, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng. Bạn vào mục CẤU HÌNH > ĐỊA CHỈ.


2. Để kết nối nhà vận chuyển, bạn vào trang Quản trị, vào mục CẤU HÌNH > VẬN CHUYỂNSau khi bấm KẾT NỐI, hệ thống sẽ chuyển đến trang ĐĂNG NHẬP và ĐĂNG KÝ của HCMPost


Chọn
ĐĂNG KÝ nếu bạn chưa có tài khoản HCMPost

Chọn ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản HCMPost


Sau khi ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ thành công, hệ thống sẽ chuyển về trang cấu hình VẬN CHUYỂN của Haravan


3.
Để xử lý chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển HCMPost (VNPT), bạn vào mục ĐƠN HÀNG
4. Để theo dõi tình trạng vận chuyển của đơn hàng, bạn vào mục ĐƠN HÀNG > VẬN CHUYỂNBạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.