iPOS

Miễn phí
Mô tả :

Giải pháp iPOS giúp quản lý xuất – nhập – tồn kho hàng và các điểm bán lẻ. Thanh toán, tính tiền tại điểm phân phối hàng hóa. Sử dụng mã số, mã vạch trong quản lý, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót, nhầm lẫn, thời gian chờ đợi của khách hàng, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Khi sử dụng ứng dụng iPOS cho cửa hàng sẽ giúp bạn đồng bộ hóa dữ liệu gồm sản phẩm, đơn hàng từ phần mềm iPOS và cửa hàng của bạn. 

Ứng dụng iPOS làm được:

Đồng bộ sản phẩm giữa cửa hàng Haravan và iPOS
Cập nhật các sự thay đổi sản phẩm từ iPOS sang cửa hàng của bạn.


Bạn có thể tìm hiểu  thêm về giải pháp iPOS tại : http://www.ipos.com.vn/gioithieuipos.html
Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.