Loogle Brand SMS

Loogle Brand SMS

Loogle Brand SMS bởi

Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động theo thiết lập, SMS sẽ được gửi tự động theo các tiêu chí được thiết lập bởi nhà quảng cáo.
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng


Hoạt Động:


  1. Ví dụ tin nhắn tự động thông báo về các bước trong tình trạng đơn hàng từ lúc đặt hàng cho tới khi khách nhận hàng.
  2. Tự động gửi tin nhắc mua hàng theo điểm tích luỹ hoặc voucher của khách hàng đang có
  3. Tự động chúc mừng sinh nhật kèm link mua hàng giảm giá
  4. Tự động nhắc nhỡ để khách hàng không bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi
  5. Và thêm nhiều các tính năng mới khác sẽ được cập nhật hàng tháng


Liên hệ: Messenger

Phí sử dụng

Loogle Brand SMS

Miễn phí

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay