Magento Importer

Miễn phí
  • Chuyển dữ liệu sản phẩm từ Magento về Haravan
  • Hỗ trợ chuyển Tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh theo thuộc tính, giá theo thuộc tính, số lượng.

Bạn muốn chuyển nhà sang Haravan nhưng rắc rối về việc nhập liệu khiến bạn cảm thấy khó khăn. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển nhà với ứng dụng Magento Importer, chỉ trong chốc lát bạn đã có toàn bộ sản phẩm từ shop Magento trên shop Haravan. 

Ứng dụng sẽ chuyển dữ liệu sản phẩm từ Shop Magento cũ của bạn: 

- Tên sản phẩm
- Mô tả
- Toàn bộ Thuộc tính sản phẩm
- Hình ảnh sản phẩm / hình ảnh theo thuộc tính
- Giá 
- Số lượng

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng Ứng dụng tại Hướng dẫn sử dụng Ứng dung Magento Importer

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.