Napas

Napas

Napas

Thanh toán trên website bằng thẻ nội địa qua cổng SmartlinkBước 1: Khi mua hàng trên website sử dụng Haravan, bạn nhấn Thanh toán trong Giỏ hàng.Bước 2: Tạ
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

THANH TOÁN TRÊN WEBSITE BẰNG THỬ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK

Bước 1: Khi mua hàng trên website sử dụng Haravan, bạn nhấn Thanh toán trong Giỏ hàng.

Bước 2: Tại trang Thanh toán, ở cột chọn Hình thức thanh toán của đơn hàng, bạn chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ nội địa (ATM)

Nếu chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ nội địa (ATM):
Bước 3: Hệ thống sẽ tự động chuyển tới cổng thanh toán nội địa Smartlink. Trên trang Cổng thanh toán nội địa Smartlink, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin thẻ nội địa: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành ...

Lưu ý: Nếu thẻ không hợp lệ, thông tin sai, không đủ điều kiện thanh toán, thông tin nhập vào không đầy đủ… hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi ngay trên trang Cổng thanh toán Smartlink. Bạn cần thực hiện lại giao dịch hoặc nhập lại thông tin khác.   Bước 4: Nếu thông tin thẻ hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, hệ thống sẽ chuyển tới trang xác thực OTP. Tùy mỗi ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ, bạn nhập các thông tin xác thực OTP.

Bước 4:

4.1 Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank:

Khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu: - Tên truy cập: khách hàng được Vietcombank cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking - Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking - Nhập chuỗi hiển thịTích vào “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”.

Nhấn Thanh toán.

OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB Khách hàng nhập đúng số OTP ngân hàng đã gửi đến điện thoại của khách hàng theo mẫu dưới đây và nhấn Thanh toán.

4.2 Khách hàng dùng Thẻ F@staccess của Techcombank - Thẻ V-Top của EIB - Thẻ ACB - Thẻ HDbank - Thẻ Sacombank - Thẻ Navibank - Thẻ MSB - Thẻ VietA - Thẻ VPbank - Thẻ GPbank

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

và nhấn Xác nhận.

4.3 Khách hàng dùng thẻ của Vietinbank để thanh toán

Tại đây khách hàng nhập:

  • Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến (Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ)
  • Chuỗi ký tự được yêu cầu.

Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank"

Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP:

Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng.

Nhấn Thanh toán.

4.4 Khách hàng dùng thẻ MB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Nhập Mật khẩu eMB: khách hàng được MB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB
  • Nhập OTP: Khách hàng được MB cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP
  • Nhập Chuỗi ký tự hiển thị bên dưới

Nhấn Xác nhận:

4.5 Khách hàng dùng thẻ VIB Values Platinum của VIB để thanh toán

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

  • Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
  • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
  • OTP: Khách hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-Gold4U, e-Diamond4U)

Nhấn Thanh toán:

Bước cuối cùng: Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công:

Sau khi nhập OTP và chọn nút "Thanh toán", hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện:

Khách hàng sẽ được cộng tiền vào tài khoản điện thoại hoặc nhận được mã thẻ vào email mà khách hàng đã khai báo thông tin tại bước 2.

Bước 5: Sau bước nhập mã xác thực OTP, hệ thống sẽ chuyển tới trang thông báo thanh toán thành công hoặc lỗi. Tiếp đó, hệ thống sẽ tự động chuyển lại về trang web mua hàng trước đó

Lưu ý: Các loại thẻ ngân hàng hiện Smartlink có hỗ trợ

Lưu ý: Theo quy định của Ngân hàng Vietcombank, một đơn vị chỉ có thể đăng ký một trong hai cổng thanh toán Smartlink hoặc Onepay, một đơn vị không thể sử dụng đồng thời 2 cổng thanh toán này.

Trong trường hợp đang test Smartlink, khi chọn thanh toán test trên website, qua hệ thống Smartlink nếu dùng Chrome, có thể bị báo lỗi. Bạn có thể click chọn Hiện chi tiết, chọn tiếp Tiếp tục thanh toán Smartlink


THANH TOÁN TRÊN WEBSITE BẰNG THỬ QUỐC TẾ QUA CỔNG SMARTLINK

Bước 1: Khi mua hàng trên website sử dụng Haravan, bạn nhấn Thanh toán trong Giỏ hàng.
Bước 2: Tại trang Thanh toán, ở cột chọn Hình thức thanh toán của đơn hàng, bạn chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ quốc tế
Nếu chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ quốc tế:
Bước 3: Hệ thống sẽ tự động chuyển tới cổng thanh toán thẻ quốc tế Smartlink.
Trên trang Cổng thanh toán thẻ quốc tế Smartlink, bạn cần chọn loại thẻ quốc tế muốn thanh toán: VISAhoặc MasterCard
Bước 4: Bạn nhập các  thông tin của thẻ: Số thẻ, Ngày hết hạn, Mã CVC
Bước 5: Hệ thống sẽ chuyển tới trang thông báo thanh toán thành công hoặc lỗi. Tiếp đó, hệ thống sẽ tự động chuyển lại về trang web đang mua hàng
Lưu ý: Theo quy định của Ngân hàng Vietcombank, một đơn vị chỉ có thể đăng ký một trong hai cổng thanh toán Smartlink hoặc Onepay, một đơn vị không thể sử dụng đồng thời 2 cổng thanh toán này.

Phí sử dụng

Napas

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí