PostCo 360: Trung tâm trả hàng tiện lợi

PostCo 360: Trung tâm trả hàng tiện lợi

PostCo 360: Trung tâm trả hàng tiện lợi bởi

Ứng dụng dùng để quản lý các đơn đổi trả trên website của bạn trong một nền tảng duy nhất.
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

PostCo 360 - Trung tâm đổi trả tiện lợi

Ứng dụng dùng để quản lý các đơn đổi trả trên website của bạn trong một nền tảng duy nhất. Những lợi ích cụ thể như: 

  • Giảm tối thiểu các động tác thủ công kiểm tra cho nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Cung cấp đa dạng các phương thức đổi trả cho khách hàng của bạn
  • Quản lý đơn đổi trả theo các bước rõ ràng
  • Tuỳ chỉnh chỉnh sách đổi trả dễ dàng
  • Tuỳ chỉnh email thông báo đổi trả dễ dàng
  • Tăng cường việc bán hàng sau khi đổi trả

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm tại đây: 

Email: vn@postco.co

Tài liệu hướng dẫn: https://vn.help.360.postco.co

Phí sử dụng

PostCo 360: Trung tâm trả hàng tiện lợi

Miễn phí

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay