Proship

Cài đặt ứng dụng
Miễn phí

Hệ thống sẽ kết nối tự động với dịch vụ vận chuyển Proship. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Proship mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

1. Đăng ký tài khoản ProShip và Nhận thông số kết nối website bán hàng Haravan.

Đầu tiên bạn cần có tài khoản ProShip để bắt đầu kết nối. Để đăng ký tài khoản ProShip, bạn vào websitehttp://proship.vn/ đăng ký tài khoản quản trị miễn phí. 

Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay. Tiếp theo bạn thông báo với Bộ phận chăm sóc khách hàng của ProShip để được hỗ trợ và cung cấp thông số kết nối tài khoản ProShip với hệ thống website bán hàng Haravan. Thông tin để bạn liên hệ:

   Email: cskh@proship.vn
   Hotline:  1900 6447 (bấm 201) gặp phòng kinh doanh của Proship đối với công ty muốn ký hợp đồng
                  1900 6447 (bấm 101) chăm sóc khách hàng đối với khách hàng shop online.

2. Kết nối ProShip với hệ thống website bán hàng Haravan.

Trước khi kết nối nhà vận chuyển, bạn cần nhập đầy đủ địa chỉ, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng . Bạn vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.

   Bước 1: Nhấp vào Địa chỉ, để chỉnh sửa địa chỉ
   Bước 2: Nhấp vào Chỉnh sửa. ( Địa chỉ cần có đủ thông tin ( Tỉnh / TP, Quận / Huyện )


Tiếp theo bạn vào cấu hình vận chuyển, Cấu hình > Vận chuyển. Trong trang cấu hình, bạn chọn mục Kết nối nhà vận chuyển ProShip.vn, nhấp vào Kết nối nhà vận chuyển.


Tiếp tục bạn nhập thông tin kết nối theo: Tài khoản = ID tài khoản do Proship cung cấp. Mật khẩu = Mật khẩu do Proship cung cấp và điền vào các ô thông tin kết nối như hình bên dưới. Nhấp Lưu để bắt đầu sử dụng. 
Cài đặt ứng dụng
Phí sử dụng: Miễn phí
Nhà phát triển: Proship

Thông tin Partner

Phone 1900.0286
Email cskh@proship.vn
Website proship.vn

Hình ảnh ứng dụng