Sales Countdown - Bộ đếm ngược kích thích mua hàng

50,000₫ /tháng

Sales Countdown - Ứng dụng đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Các tính năng nổi bật:

✔ Ứng dụng cho phép hiển thị đồng hồ đếm ngược bắt mắt.

✔ Hiển thị được nhiều vị trí trên website của bạn như: đầu trang hoặc trong từng sản phẩm riêng biệt.

✔ Đặc biệt cho phép thiết lập bộ đếm ngược Tự Động Lặp Lại khi kết thúc.

Hình ảnh minh hoạ

Đồng hồ đếm ngược có thể hiển thị ở 2 vị trí khác nhau


Thiết lập đầy đủ cho phép tuỳ chỉnh linh hoạt


Hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý và yêu cầu hỗ trợ khi bạn cần.

Hãy gửi email chi tiết thông tin của bạn tới hello@egany.com, thông tin sẽ được phản hồi chi tiết và dễ hiểu đến mức có thể.

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.