ShipChung

ShipChung

Cài đặt ứng dụng
Miễn phí
Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển ShipChung. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến ShipChung mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

Đầu tiên bạn cần có tài khoản Shipchung để bắt đầu kết nối. Để đăng ký tài khoản ShipChung, bạn vào websitehttp://shipchung.vn/ đăng ký tài khoản quản trị miễn phí. Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

 
I- Cách kết nối với nhà vận chuyển
Để kết nối nhà vận chuyển, bạn vào trang Quản trị, vào mục Cấu hình ->chọn Vận chuyển, sau đó chọn nút Kết nối nhà vận chuyển.


Trước khi kết nối nhà vận chuyển, bạn cần nhập đầy đủ địa chỉ, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng . Bạn vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.
  • Bước 1: Nhấp vào Địa chỉ, để chỉnh sửa địa chỉ
  • Bước 2: Nhấp vào Chỉnh sửa. ( Địa chỉ cần có đủ thông tin ( Tỉnh / TP, Quận / Huyện )


Tiếp theo bạn điền thông tin tài khoản ShipChung để kết nối gồm Email, API Key. Nếu bạn chưa có API Key có thể tạo theo hướng dẫn.

Bạn vào trang quản trị tài khoản ShipChung theo địa chỉ http://seller.shipchung.vn/#/access/signin. Sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới.

  • Bước 1: Nhấp vào API Key
  • Bước 2: Nhấp Tạo Key

Cấu hình tài khoản > API Key > Tạo Key

  • Bước 3: Bạn sao chép API Key được tạo như hình bên dưới dùng cho việc tạo Kết nối nhà vận chuyển Shipchung.

Sau khi tạo API Key, bạn vào trang Quản Trị và điền thông tin tài khoản ShipChung để kết nối: Email đăng nhập và API Key bạn vừa tạo ở trên. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối website Haravan với tài khoản nhà vận chuyển ShipChung.


II – Hướng dẫn xử lý chuyển đơn hàng
Để xử lý chuyển đơn hàng, bạn vào mục Đơn hàng, xử lý theo các bước sau:
  • Click vào từng đơn hàng cần xử lý
  • Tiếp tục chọn nút giao hàng để chuyển đơn hàng qua ShipChung
Trên màn hình hiện ra thông tin chi tiết. Bạn chọn gói giao hàng theo khu vực giao hàng.
Sau đó chọn nút hoàn thành
Vậy là bạn đã thực hiện xong bước xử lý đơn hàng chuyển qua giao hàng nhanh trên website Haravan
III – Cách theo dõi tình trạng vận chuyển 
Vào mục Vận chuyển và màn hình quản trị sẽ hiện đầy đủ trạng thái vận chuyển của đơn hàng. 

Cài đặt ứng dụng
Phí sử dụng: Miễn phí
Nhà phát triển: ShipChung

Thông tin Partner

Phone 1900636030
Email hotro@shipchung.vn
Website www.shipchung.vn

Hình ảnh ứng dụng

Đăng ký trở thành partner app ngay hôm nay

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ

tuan.tranminh@haravan.com