Social Login

Miễn phí

Đăng ký và đăng nhập đơn giản

Cho phép người mua trên website của bạn dễ dàng đăng ký và đăng nhập mua hàng bằng các tài khoản social như Facebook, Gmail. Bạn có thể dễ dàng biết được tên và email của người mua ngay khi họ vừa đăng nhập

Tăng tỉ lệ đăng ký tài khoản lên đến 90%

Social Login giúp giảm những khó khăn khi đăng ký và đăng nhập tài khoản mua hàng, cho phép người mua dùng những tài khoản họ đang có như Facebook, Gmail. 

Cách sử dụng

  • Cài đặt app Social Login
  • Sao chép đoạn mã do app cung cấp
  • Dán vào bất kì vị trí nào trên theme mà bạn muốn (bạn nên chèn vào trang customer[login] hoặc trang chủ)
Chúng tôi tin rằng các website đang dùng Haravan có thể tăng khả năng bán hàng thông qua dùng app Social Login.


Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.