Storm Countdown

Miễn phí
15 ngày

Storm Countdown là gì?

Ứng dụng sẽ giúp bạn tăng danh thu bán hàng bằng cách thêm vào một thành phần đếm ngược ở ngay trên đỉnh của trang web. Khách hàng của bạn sẽ rất ấn tượng bởi sự kiện khuyến mãi đang diễn ra. Ứng dụng này đánh vào tâm lý khách hàng, do sự kiện khuyến mãi đang diễn ra có thời hạn và với số lượng giới hạn nên khách hàng luôn muốn được hưởng ưu đãi sớm nhất.

Cách sử dụng ứng dụng:

Bước 1: Thiết lập các thông số cho đồng hồ đếm ngược


Bước 2: Kích hoạt đồng hồ bằng cách tích chọn “Kích hoạt sự kiện”

Lưu ý: Đồng hồ chỉ kích hoạt trên trang web bán hàng với 2 điều kiện: “Kích hoạt sự kiện” được tích và “Thời điểm kết thúc sự kiện” phải là 1 mốc thời gian trong tương lai.

 

Bước 3: Xem thành quả của bạn ở web bán hàng.

  • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web rộng:


  • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web trên tablet:


  • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web trên điện thoại di động

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.