3 apps

Bulk Discount Plus

bởi Haravan

Ứng dụng giúp việc thao tác khuyến mãi hàng loạt tại Admin Omni diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, giúp nhà bán tiết kiệm...

Miễn phí

Buy 1 Get 1

bởi Haravan

Buy 1 Get 1 là ứng dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 giúp kích thích việc mua hàng, upsell sản phẩm, gia tăng AOV...

200,000₫/tháng

Product Upsell

bởi Haravan

Product Upsell là ứng dụng giúp nhà bán hàng gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị trung bình của đơn hàng, kích thích...

Miễn phí

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí