Buy 1 Get 1

Buy 1 Get 1

Buy 1 Get 1 bởi 1000382462

Buy 1 Get 1 là ứng dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 giúp kích thích việc mua hàng, upsell sản phẩm, gia tăng AOV cũng như doanh thu bán hàng cho nhà bán. Đồng thời, ứng dụng cũng giúp đem đến những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng trong quá trình mua sắm.
Phí sử dụng: 200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

(Dùng thử miễn phí 7 ngày)

Giới thiệu về ứng dụng

Ứng dụng Buy 1 Get 1 là ứng dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1, đây sẽ là một trong những ứng dụng hữu dụng giúp nhà bán hàng upsell/cross sell sản phẩm, kích thích việc mua hàng, đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng trong quá trình mua sắm.

 

Đồng thời, ứng dụng là một trong những giải pháp hữu dụng giúp gia tăng AOV (giá trị trung bình trên một đơn hàng), giảm thiểu chi phí marketing, tăng hiệu quả cho chiến dịch marketing gia tăng doanh thu cho nhà bán.

Các tính năng nổi bật

1. Dễ dàng thiết lập và chạy chương trình khuyến mãi

Chỉ với những thao tác cơ bản, bạn đã có thể tạo chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho cửa hàng của riêng mình với các tùy chọn cải tiến:

 • Áp dụng chương trình khuyến mãi cho tất cả sản phẩm/tùy chọn sản phẩm hoặc tùy chọn nhóm sản phẩm

 • Áp dụng chương trình khuyến mãi cho tất cả chi nhánh bán hàng/tùy chọn 1 hoặc nhiều chi nhánh áp dụng

 • Áp dụng chương trình khuyến mãi cho tất cả kênh bán hàng/tùy chọn 1 hoặc nhiều kênh bán hàng áp dụng

 • Cho phép tạo nhiều chương trình khuyến mãi nháp

 • Ghi nhận lịch sử hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi

 • Dễ dàng xem lại những chương trình khuyến mãi đã tạo

Đặc biệt, tại Buy 1 Get 1 nhà bán hàng có thể tùy ý chỉnh số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thanh toán để có thể áp dụng chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.

 
  2. Hiển thị thông báo tại giỏ hàng

  Khi cửa hàng chạy chương trình khuyến mãi, tại màn hình giỏ hàng khách hàng sẽ nhận được những thông báo liên quan đến chương trình khuyến mãi hiện có và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của khách hàng thỏa điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi. Điều này sẽ giúp nhà bán hàng upsell sản phẩm và gia tăng niềm tin của khách hàng trong việc mua sắm.

  Câu hỏi thường gặp

  1. App Buy 1 Get 1 hoạt động như thế nào?

  Khi khách hàng mua tối thiểu 2 sản phẩm thỏa điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp danh sách khuyến mãi theo thứ tự với giá giảm dần, mỗi sản phẩm là 1 line và tặng những sản phẩm nằm tại vị trí x (với x là bội số của 2)

   

  Ví dụ: Khách hàng mua 7 sản phẩm thỏa điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi:

  Sản phẩm A: 890,000đ

  Sản phẩm B: 523,000đ

  Sản phẩm C: 1,599,999đ

  Sản phẩm D: 350,000đ

  Sản phẩm E: 250,000đ x2

  Sản phẩm F: 150,000đ

   

  Sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi:

   

  Sản phẩm C: 1,599,000đ

  Sản phẩm A: 890,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

  Sản phẩm B: 523,000đ 

  Sản phẩm D: 350,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

  Sản phẩm E: 250,000đ

  Sản phẩm E: 250,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

  Sản phẩm F: 150,000đ

   

  => Sản phẩm được tặng là sản phẩm A, D và E

   

  2. Thông báo tại giỏ hàng sẽ hiển thị khi nào?

  Thông báo tại giỏ hàng sẽ được hiển thị khi:

  • Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của khách hàng < 2 sản phẩm thỏa điều kiện áp dụng khuyến mãi 

  • Trong trường hợp khách hàng cần mua thêm để nhận khuyến mãi (VD: Khách hàng mua 5 sản phẩm, mua thêm 1 sản phẩm để được tặng khuyến mãi).

  • Trong trường hợp giỏ hàng của khách hàng tồn tại 1 sản phẩm vượt quá số lượng tồn

  • Trong trường hợp giỏ hàng của khách hàng tồn tại những sản phẩm không áp dụng chương trình khuyến mãi

   

  Để kích thích việc mua hàng diễn ra thuận tiện nhất cho khách hàng, lúc này tại giỏ hàng sẽ hiển thị thông báo về chương trình khuyến mãi hiện có, cùng button điều hướng về trang sản phẩm (bạn có thể cài đặt link điều hướng theo nhu cầu tại tab Cấu hình hiển thị thông báo)

  3. Ứng dụng có dùng chung với các chương trình khuyến mãi khác được hay không?

  Hiện ứng dụng Buy 1 Get 1 có thể áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác từ Admin Omni và ứng dụng Buy 2 Get 1. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng khuyến mãi khác tại Haravan như Haravan Combo, Buy X Get Y, Promotion Any,... bạn cần gỡ cài đặt các ứng dụng này để tránh xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng Buy 1 Get 1.

  4. Tùy chỉnh số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thanh toán sử dụng thế nào?

  Tại cấu hình tùy chỉnh số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thanh toán, khi bạn để nguyên cấu hình mặc định = 1 => Số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thanh toán là 1 sản phẩm, nếu:

  • Khách hàng mua 1 sản phẩm thỏa điều kiện => Không áp dụng chương trình khuyến mãi cho giỏ hàng này

  • Khách hàng mua 2 sản phẩm thỏa điều kiện => Áp dụng chương trình khuyến mãi cho giỏ hàng này (Khách hàng thanh toán 1 sản phẩm và được tặng 1 sản phẩm)

   

  Khi bạn điều chỉnh cấu hình thành con số mong muốn khách hàng cần thanh toán để áp dụng chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tính tổng số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thêm vào giỏ hàng để có thể áp dụng khuyến mãi.

   

  VD: Số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thanh toán = 2 sản phẩm

  => Tổng số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần thêm vào giỏ hàng để áp dụng khuyến mãi = 3 sản phẩm

   

  Nếu:

  • Số lượng sản phẩm khách hàng thêm vào giỏ hàng >= 3 sản phẩm thỏa điều kiện thì hệ thống sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi cho giỏ hàng này

  • Số lượng sản phẩm khách hàng thêm vào giỏ hàng < 3 sản phẩm thỏa điều kiện thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo và sẽ không áp dụng chương trình khuyến mãi cho giỏ hàng này.

  Keyword: Ứng dụng mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1, chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, Buy 1 Get 1, chương trình mua 1 tặng 1

   
   

  Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

  Buy 1 Get 1

  200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

  Khách hàng nhận xét

  Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

  Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí