Haravan Promotion Any

Haravan Promotion Any

Haravan Promotion Any bởi Haravan Partner

Tạo chương trình khuyến mãi khi mua nhiều sản phẩm khác nhau, được giảm giá một số sản phẩm trong giỏ hàng
Phí sử dụng: 300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí 14 ngày)

Chi tiết ứng dụng

Tạo chương trình khuyến mãi khi mua nhiều sản phẩm khác nhau, được giảm giá một số sản phẩm trong giỏ hàng.

Đặc biệt có thể cấu hình áp dụng theo kho chỉ định và các kênh bán hàng giúp trải nghiệm khách hàng ở các kênh như nhau, tăng tỉ lệ ra đơn khi sử dụng với thao tác cấu hình đơn giản, dễ sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

==> Kết quả

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Haravan Promotion Any

300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí