Ứng dụng Chăm sóc khách hàng

Esms - Dịch vụ SMS cho doanh nghiệp

bởi Công ty TNHH Công Nghệ VIHAT

Ứng dụng cho phép gửi tin nhắn SMS Thương hiệu Xác nhận đơn hàng, Thông báo đơn hàng thành công, hay gửi tin nhắn quảng...

(0)

Miễn phí

Facebook Chat trên Website

bởi Haravan

Trò chuyện với khách hàng của bạn trên website qua Facebook Messenger

(1)

Miễn phí

Smartarget Facebook Messenger - Contact Us

bởi erez@topsoft.co.il

Cho phép khách hàng liên hệ với bạn bằng Facebook Messenger

Miễn phí

Tawk.to Live Chat

bởi Haravan

Ứng dụng trò chuyện trực tuyến miễn phí được thiết kế nhằm tăng hiệu quả trong việc quản lý, trải nghiệm tương tác của khách...

Miễn phí

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí