Product Recommendations - Đề xuất sản phẩm AI

bởi EzCa

Gợi ý Sản phẩm thông minh bằng AI, tăng doanh thu bán hàng.

(0)

199,000₫/tháng

Smart Product Reviews

bởi EzCa

Kéo khách mua hàng quay lại website, xây dựng niềm tin khách hàng, gia tăng chuyển đổi.

125,000₫/tháng

Social Proof Popup - Bằng chứng xã hội, kích thích mua hàng

bởi EzCa

Popup bán hàng, kích thích mua hàng, gia tăng chuyển đổi.

199,000₫/tháng

Zalo Chat

bởi EzCa

Zalo Chat trên Website

Miễn phí

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí