HARAVAN AUCTION - ĐẤU GIÁ

HARAVAN AUCTION - ĐẤU GIÁ

HARAVAN AUCTION - ĐẤU GIÁ bởi 1000326886

Đấu giá trên Website Haravan
Phí sử dụng: 1,000,000₫/tháng 12,000,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẤU GIÁ TỪ NỀN TẢNG HARAVAN

DEMO

 

TÍNH NĂNG

  • Hiển thị sản phẩm đấu giá.
  • Hiển thị thông tin đấu giá.
  • Cung cấp thông tin đấu giá.
  • Thiết lập khách hàng đấu giá.
  • Cung cấp báo cáo đấu giá theo chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền theo trang báo cáo hoặc api.

GIAO DIỆN

  • Giao diện miễn phí: Theo giao diện đã cung cấp ở link demo trên.
  • Nâng cấp giao diện hoặc chỉnh sửa chuyên sâu: Sẽ báo giá theo yêu cầu khách hàng.
  • Không hỗ trợ cài đặt giao diện demo cho khách hàng chưa thanh toán ứng dụng.

QUẢN TRỊ ĐẤU GIÁ

LƯU Ý

  • Chúng tôi chỉ cung cấp tính năng, việc đăng ký website đấu gía thuộc về chủ sở hữu website.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

HÌNH ẢNH DEMO QUẢN LÝ

 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

HARAVAN AUCTION - ĐẤU GIÁ

1,000,000₫/tháng 12,000,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí