Product Reviews

Product Reviews

Product Reviews bởi 1000382462

Tạo kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá sản phẩm từ khách hàng. Tăng tính tương tác với khách hàng.
(1 đánh giá)
Phí sử dụng: 100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

  • Tạo kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá sản phẩm từ khách hàng. Tăng tính tương tác với khách hàng.
  • Kích thích nhu cầu hoặc tính quyết định mua hàng thông qua các đánh giá từ các khách hàng trước đó.

Tự động cập nhật đánh giá

Ứng dụng giúp bạn thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng một cách tự động. Và bạn dễ dàng tìm kiếm và lọc lại các đánh giá / bình luận tốt.

Tăng tỷ lệ mua hàng của khách

Hãy làm cho khách hàng cảm thấy bạn đang trao một sản phẩm họ cần chứ không phải một thứ vớ vẩn. Với những đánh giá thực tế của những khách hàng trước đó, sẽ giúp cho việc quyết định mua hàng của khách trở nên tin tưởng hơn và nhanh hơn. Chúng tôi đã lắng nghe cách mua sắm của người tiêu dùng trước khi quyết định làm ứng dụng này để giới thiệu đến bạn hôm nay. 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Product Reviews

100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

5

(1 đánh giá)

Khách hàng nhận xét

Sản phẩm tốt-

Sản phẩm tốt như mong đợi
5

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí