Product Reviews

Product Reviews

Product Reviews bởi 1000382462

Tạo kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá sản phẩm từ khách hàng. Tăng tính tương tác với khách hàng.
(1 đánh giá)
Phí sử dụng: 100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Product Reviews

100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

5

(1 đánh giá)

Khách hàng nhận xét

Sản phẩm tốt-

Sản phẩm tốt như mong đợi
5

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí