Haravan Combo

Haravan Combo

Haravan Combo bởi 1000382462

Tạo chương trình khuyến mãi bán kèm sản phẩm nhằm upsell cho cửa hàng của bạn
Phí sử dụng: 100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

 

 

 

Ứng dụng Haravan Combo giúp bạn

  • Tạo khuyến mãi với sản phẩm bán kèm
  • Tăng giá trị đơn hàng
  • Tăng số lượng đơn hàng cũng như thu hút thêm người mua hàng
  • Upsell cho cửa hàng của bạn

Bạn có thể cài đặt và dùng thử cho website của bạn ngay hoặc liên hệ đội ngũ support của Haravan để được hỗ trợ

 

Sau khi cài đặt, bạn có thể tạo khuyến mãi combo mới hoặc xem danh sách combo đã tạo trước đó, và thời gian chạy khuyến mãi combo

 

 

 

Khi bạn tạo mới khuyến mãi Combo:

- Đặt tên cho Combo của bạn

- Chọn các sản phẩm combo mà bán muốn

- Set số lượng sản phẩm sẽ áp dụng khuyến mãi và giá giảm 

 

 

 

Sau khi hoàn thành, khách hàng mua đúng số sản phẩm mà bạn đã tạo, khách sẽ được hưởng khuyến mãi theo chương trình của bạn.

Hướng dẫn implement code tải file hướng dẫn

Lưu ý: Nếu bạn không rành về kỹ thuật, bạn nên liên hệ đội ngũ support Haravan để được hỗ trợ tốt nhât.

- Phone: 1900636099

- Email: hi@haravan.com

- Miễn phí thiết lập giao diện khi thanh toán 12 tháng. (Đối với giao diện được mua và customize từ Haravan)

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Haravan Combo

100,000₫/tháng 1,200,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí