Hara Affiliate

Hara Affiliate

Hara Affiliate bởi 1000382462

Bạn phát triển kênh bán hàng bằng cách kết nối nhiều đối tác với cách chia sẻ lợi nhuận trên từng sản phẩm bán được
Phí sử dụng: 200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụngỨng dụng Affiliate Tracking giúp chủ website phát triển việc bán hàng ra ngoài bằng cách kết nối nhiều đối tác với cách chia sẻ lợi nhuận trên từng sản phẩm bán được này. Chủ website tập trung hơn cho các công việc xây dựng chất lượng sản phẩm. 

Ứng dụng sẽ giúp gì cho chủ website: 

- Quản lý nguồn vốn bán hàng với các đối tác. 
- Dễ dàng xây dựng đối tác chỉ bằng email đối tác

Affiliate Tracking giúp chủ website dễ dàng phát triển kênh đối tác bán hàng với Trang đăng ký và đăng nhập. Hệ thống quản lý lượng giao dịch cực kỳ đơn giản, giúp chủ cửa hàng / đối tác của website dễ dàng theo dõi quá trình xử lý đơn hàng. 


Quản lý dành cho chủ shop:

1. Đăng nhập vào phẩn quản lý ứng dụng, màn hình đầu tiên sẽ là quản lý partner, chủ shop có thể xem các partner đã đăng ký chương trình affiliatte của shop

2. Màn hình khi click vào chi tiết partner, tại đây chủ shop có thể xem chi tiết thông tin của partner, duyệt tài khoản hoặc vô hiệu hoá tài khoản partner, tuỳ chỉnh chiết khấu mà partner được hưởng:

3. Màn hình quản lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng đã bán được từ các partner đăng ký:

4. Quản lý sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được chiết khấu, mức chiết khấu dành cho sản phẩm đó:

5. Trang cấu hình, chủ shop có thể :

- Lấy link đăng ký và gắn trên website của mình để mọi người có thể tham gia affiliate
- Hoặc link đăng nhập để partner có thể tra cứu tài khoản của partner
- Tuỳ chỉnh mức chiết khấu
- Định số tiền tối thiểu thanh toán
- Set cookie cho chương trình affiliate
- Link đến trang điều khoản tham gia chương trình partnerTương tự với màn hình quản lý dành cho partner tham gia Affiliate

1. Màn hình đăng ký tham gia

2. Màn hình quản lý dành cho partner, tại đây partner có thể:

- Tra cứu thông tin thanh toán
- Quản lý, chỉnh sửa tài khoản
- Quản lý đơn hàng
- Xem lịch sử chiết khấu

Bạn có thể cài đặt để sử dụng ngay, hoặc liên hệ dịch vụ khách hàng Haravan để được hướng dẫn chi tiết: 1900.636.099

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Hara Affiliate

200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí