Haravan Flow

Haravan Flow

Haravan Flow bởi 35

Ecommerce Automation, Haravan Flow là một Giải pháp tự động hoá trong vận hành thương mại điện tử được phát triển bởi đội ngũ Haravan Với Haravan Flow, bạn sẽ được cải tiến hiệu quả vận hành và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh của mình.
Phí sử dụng: 3,000,000₫/tháng với các gói Standard, Pro, Grow 36,000,000₫/năm

Miễn phí sử dụng với gói Scale

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

Giới thiệu về Haravan Flow 

Haravan Flow -   miễn phí với gói dịch vụ Scale của Haravan

Haravan Flow là một Giải pháp tự động hoá trong vận hành thương mại điện tử được phát triển bởi đội ngũ Haravan
Với Haravan Flow, bạn sẽ được cải tiến hiệu quả vận hành và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Haravan Flow

 

Các nhóm xử lý tự động hóa:

  • Tự động xử lý đơn hàng: Xác thực, chọn kho, gửi đơn qua nhà vận chuyển
  • Tự động tạo và gán Task (trello, GG Sheet): Hỗ trợ khách hàng, bổ sung hàng hóa
  • Tự động cảnh báo rủi ro Khách hàng hay hủy đơn, đơn hàng có khả năng bị hoàn trả
  • Tự động phân loại đơn hàng, khách hàng, sản phẩm

Số lượng Các Flow template được mở rộng phát triển liên tục
Các kết nối với Haravan Flow: Google sheet, Trello, Telegram

Haravan Flow

Haravan Flow

Khách hàng nói về chúng tôi

"Haravan Flow đã giúp cho MARC thúc đẩy thời gian xử lý đơn hàng được nhanh chóng, giảm thiểu sai sót, giảm thiểu tỷ lệ đơn hoàn và giúp cho việc vận hành kho hiệu quả hơn."

Anh Lê Võ Phi Vũ

Founder MARC FASHION

"Haravan Flow trực quan dễ sử dụng có nhiều mẫu template phù hợp cho nhu cầu Lam Thảo ứng dụng sử dụng ngay. Trong thời gian ngắn chưa áp dụng nhiều nhưng với cảnh báo đơn rủi ro hoàn đã giúp cho team xử lý đơn hàng nắm bắt ngay và cải thiện tỷ lệ hoàn đơn"

Anh Minh Hoàng

Co-founder Lam Thảo Cosmetics

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Haravan Flow

3,000,000₫/tháng 36,000,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí