123Pay

Cài đặt ứng dụng
Miễn phí

Tùy vào mô hình kinh doanh, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho website để người mua dễ dàng mua hàng như: thanh toán khi giao hàng, thanh toán online, thanh toán bằng thẻ quốc tế ... . Bạn cũng có thể thêm phương thức thanh toán online (trực tuyến) qua cổng 123pay.vn để phục vụ các đơn hàng của khách nước ngoài hay muốn thanh toán thẻ quốc tế đảm bảo an toàn.

Để thêm phương thức thanh toán online qua cổng 123Pay, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Vào trang quản trị của website, sau đó vào mục Cấu hình -> tiếp đó là mục Thanh toán

- Bước 2: Ở mục 123Pay trong Phương thức thanh toán, nhấp Chọn phương thức thanh toán và chọnThanh toán online qua cổng 123Pay

- Bước 3: Bạn phải đăng ký với 123Pay để nhận được thông tin tài khoản cấu hình và nhập vào ô bên dưới và nhấp Kích hoạt. Để đăng ký sử dụng Thanh toán online qua cổng VNPayment bạn có thể vào link https://123pay.vn để liên hệ đăng ký hoặc chat với chúng tôi.

Cài đặt ứng dụng
Phí sử dụng: Miễn phí
Nhà phát triển: 123Pay

Thông tin Partner

Phone 1900 545 436
Email hotro@123pay.vn
Website 123pay.vn

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay