Bulk Url Redirect

Bulk Url Redirect

Bulk Url Redirect bởi 1000382462

Tự động chuyển một liên kết cũ sang liên kết mới, thông báo cho các máy tìm kiếm, trình duyệt hay máy chủ rằng địa chỉ trang web hiện tại đã được chuyển tới địa chỉ mới.
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

Bulk Url Redirect là ứng dụng  có tính năng tự động chuyển vĩnh viễn một liên kết cũ sang liên kết hiện tại, sẽ giúp thông báo cho các máy tìm kiếm, trình duyệt hay máy chủ rằng địa chỉ trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.

Những gì ứng dụng mang lại khi bạn sử dụng Bulk Url Redirect:

 - Chuyển hướng người dùng đang được gửi đến các trang sản phẩm cũ.
 - Sửa lỗi không tìm thấy trang ( 404s ) do di chuyển từ một trang sản phẩm khác.
 - Tạo URL ảo cho các chiến dịch marketing.

Bất cứ ai cũng có thể xây dựng một số lượng lớn nguồn dữ liệu.

Chúng tôi có các bước hướng dẫn cho bạn có thể xây dựng một nguồn dữ liệu với nhiều link đổi hướng. Sau đó, những gì bạn phải làm là tải nó lên và ứng dụng sẽ xử lý nó trong hệ thống!

Phí sử dụng

Bulk Url Redirect

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí