Chuyển đổi đầu số điện thoại

Chuyển đổi đầu số điện thoại

Chuyển đổi đầu số điện thoại bởi 1000382462

Ứng dụng giúp chuyển đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

Căn cứ theo Quyết định 798/QĐ-BTTTT, có hiệu lực từ 15 tháng 09 năm 2018, các đầu số thuê bao đều phải thực hiện chuyển đổi từ 11 số sang 10 số.

Trường thông tin Số điện thoại là một trong những thông tin cơ bản và thiết yếu của Khách mua hàng. Việc lưu trữ thông tin cũ (số điện thoại 11 số) sẽ gây sai lệch về độ chính xác của thông tin cũng như mất kết nối khi Nhà bán hàng cần liên lạc với Khách mua hàng.

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi số điện thoại 11 số sang 10 số, Haravan cho ra đời ứng dụng Chuyển đổi đầu số điện thoại.

 1. Tab “Danh sách Số cần chuyển”

Bao gồm các số chưa chuyển đổi đầu số về đầu 10 số theo luật mới. Listing toàn bộ danh sách đầu số 11 số.

 • Nếu 1 người dùng có nhiều tên và nhiều số điện thoại thì listing toàn bộ ra
 • Tên có thể trùng nhau
 • Listing theo số điện thoại.
 • Nếu 2 người dùng có số điện thoại 11 số như nhau => listing và update cả 2 khách hàng nếu được chọn chuyển đổi.

 

 

 • Hỗ trợ lọc theo nhà mạng
  • Tất cả nhà mạng
  • Viettel
  • Mobifone
  • Vinafone
  • Vietnammobile
  • Gtel
 • Tìm kiếm số dựa theo bộ lọc
  • Tìm theo số
  • Tìm theo tên khách hàng
 • Button “Chuyển đổi đầu số”
  • Chuyển đổi tất cả dữ liệu khách hàng 11 số sang 10 số dựa theo bộ lọc
  • Default luôn hiển thị
  • Default check all toàn bộ khách hàng ở all trang
  • Đồng thời hiển thị label “Đang chọn tất cả {biến số lượng} kết quả”
   • Biến thày phụ thuộc vào số lượng khách hàng được tick chọn
   • Với ô tick dòng đầu tiên là ô chọn “Tick all” và “Untick all”
  • Khi bấm untick all =>
   • Disable button “Chuyển đổi đầu số”
   • Ẩn dùng Label

 

 • Xuất danh sách khách hàng
  • Xuất theo 2 option
   • Theo bộ lọc
   • Xuất đã chọn
  • Với các trường thông tin xuất
   • Họ và Tên
   • Full địa chỉ khách hàng
   • Quốc gia
   • Số điện thoại 11 số
   • Nhà mạng

 

 

 

 • Danh sách hiển thị các trường thông tin
  • Họ & Tên
  • Đầu số hiện tại (highlight đầu số điện thoại)
   • Chỉ hiển số điện thoại 11 số
   • Những dãy số ko phải là 11 số => ko hiển thị
  • Nhà mạng
 • Loading realtime số điện thoại 11 số chưa được chuyển đổi vào danh sách này.
 • Default uncheck danh sách
 • Người dùng có thể checked để chọn số lượng đầu số cần chuyển đổi hoặc uncheck.
 • Phân trang.
  • Default : 20
  • Có thể chọn: 50,100 và 200.

  

 1. Tab danh sách Email cần chuyển

Bao gồm danh sách các email có chứa số điện thoại theo  cấu trúc Guest+11số @haravan.com.(Lưu ý 11 số theo đúng các nhà mạng)

 

 

Tab danh sách hỗ trợ

 • Tìm kiếm thông tin email
  • Họ & Tên
  • Email
  • Không hỗ trợ bộ lọc
 • Xuất dữ liệu email
  • Họ & Tên (Tên khách hàng lấy theo địa chỉ default)
  • Email
 • Danh sách hiển thị
  • Họ & Tên (Lấy theo địa chỉ default) – hiển thị nếu có
  • Email chứa 11 số (Highlight đầu số điện thoại)
 • Phân trang tương tự Tab “Danh sách số cần chuyển”
 • Có hỗ trợ tooltip cho mục email
  • Nội dung: “Để đồng nhất dữ liệu, Email được khởi tạo dựa vừa số điện thoại nên được chuyển đổi theo.”
 • Tương tự như “Danh sách số cần chuyển”
  • Default check all danh sách email của all trang và hiển thị button “Chuyển đổi email”
  • Khi không có email nào đc check => Disable button “Chuyển đổi email

 

 1. Tab danh sách đã chuyển

Sau khi các đầu số và email đã được chuyển đổi thành công sẽ chuyển sang tab “Danh sách đã chuyển”

 • Bộ lọc theo nhà mạng
 • Tìm kiếm thông tin theo bộ lọc
 • Xuất dữ liệu
  • Email
   • Email của khách hàng, nếu email đó ko theo cấu trúc số (Guest+11số@haravan.com) thì vẫn hiển thị lên trong danh sách này.
  • Họ & Tên
  • Đầu số cũ
  • Đầu số mới
  • Nhà mạng
  • Full địa chỉ
 • Xuất dư liệu sẽ có 2 option
  • Xuất toàn bộ danh sách đã chuyển đổi
  • Xuất danh sách được chọn

 

­­­­

 

 1. Tab “Thông tin chuyển đổi”

Hiển thị bảng dữ liệu chuyển đổi đầu số theo nhà mạng, để khách hàng nắm thông tin chuyển đổi đầu số.

 

 1. Các câu thông báo

Trong quá trình chuyển đổi sẽ có một số thông báo hiển thị

 • Thông báo chuyển đổi thành công
  • Chuyển đổi thành công
 • Thông báo chuyển đổi thất bại
  • Chuyển đổi thất bại
 1. Một số trường hợp cần cân nhắc
 • Sau khi đã chuyển đổi từ 11 số - 10 số
  • Lúc này khách hàng mua hàng và nhập 11 số đồng thời ko nhập email => Phát sinh 1 khách hàng mới
  • Lúc này mình chỉ chuyển được số đt từ 11 – 10 số
  • Phần email lúc này ko chuyển được vì trùng email đã chuyển đổi 10 số.
  • Dẫn đến 1 khách hàng có 2 tài khoản
 • Trước khi chuyển dổi từ 11 số - 10 số
  • Khách hàng dùng 10 số để mua hàng đồng thời ko nhập email
  • Lúc này phát sinh 2 khách hàng
  • Dẫn đến khi app chuyển đổi email từ 11 số - 10 sô sẽ không thành công
  • Vì đã tồn tại 1 email tương tự trong hệ thống.

 

Hướng dẫn / Hỗ trợ: Hướng dẫn chi tiết

- Phone: 1900636099
- Email: hi@haravan.com

Phí sử dụng

Chuyển đổi đầu số điện thoại

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí