Barcode Generator

Barcode Generator

Barcode Generator

Barcode Generator: Giúp bạn dễ dàng tạo và in mã barcode cho từng hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

  • Tự động tạo Barcode cho sản phẩm 
  •  Hỗ trợ in mã barcode cho sản phẩm.
  •  Tạo Barcode cho từng Variant. Barcode được tạo ra cho từng nhóm sản phẩm.
 
Barcode Generator là ứng dụng giúp cho bạn dễ dàng tạo mã barcode và in barcode cho sản phẩm. Bạn cũng có thể chỉnh sửa việc in barcode với ứng dụng Print Barcode trong ứng dụng được cài đặt. 
 

 
Ứng dụng được tạo ra vì: 
- Rất nhiều chủ cửa hàng muốn tạo barcode để thuận tiện cho việc quản lý từng Nhóm sản phẩm 
- Rất nhiều chủ cửa hàng là nhà sản xuất, họ muốn tạo mã code cho từng sản phẩm để có thể quản lý và bán chúng trên cửa hàng, hoặc các hệ thống siêu thị. 

Phí sử dụng

Barcode Generator

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí