Đồng bộ Haravan -> Misa Amis Online

Đồng bộ Haravan -> Misa Amis Online

Đồng bộ Haravan -> Misa Amis Online bởi 1000322371

Đồng bộ đơn hàng Haravan qua Amis Kế toán
(0 đánh giá)
Phí sử dụng: 300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐỒNG BỘ HARAVAN SANG AMIS KẾ TOÁN

 
 
Doanh nghiệp của bạn sử dụng Amis Kế toán, đồng thời cũng sử dụng Haravan để tạo website bán hàng online, sử dụng Haravan Admin để lên đơn hàng, vì vậy để quản lý đơn hàng, doanh nghiệp rất mất thời gian để nhập liệu đơn hàng từ Haravan lên Amis kế toán.
Sử dụng ứng dụng đồng bộ sẽ đạt được rất nhiều lợi ích sau:
 • Nhân viên kinh doanh chỉ cần lên đơn hàng từ Haravan Amin.
 • Khách hàng đặt online trực tiếp từ website Haravan của doanh nghiệp.
 • Kế toán bán hàng chỉ cần kéo đơn hàng trong Amis kế toán mà không không cần phải thao tác copy/paste trên Haravan sang Amis.
 • Không cần tạo sản phẩm hay dịch vụ trên Amis, nhân viên content, marketing chỉ cần tạo sản phẩm bán hàng trên website Haravan, sản phẩm sẽ tự được đồng bộ qua Amis kế toán.
 • Không cần tạo nhân viên bán hàng trên Amis, nhân viên bán sẽ là nhân viên trên Haravan được đồng bộ qua Amis.
 • Chỉnh giá bán sản phẩm hay thông tin sản phẩm, chỉ cần chỉnh trên Haravan.
Do đó doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, nhân lực, giảm chi phí bán hàng.

TÍNH NĂNG

Cơ bản

 • Đồng bộ đơn hàng từ Haravan lên Amis kế toán: Tạo chứng từ Đơn đặt hàng hoặc Bán hàng.
 • Đồng bộ khách hàng từ Haravan lên Amis kế toán.
 • Đồng bộ sản phẩm từ Haravan lên Amis kế toán.
 • Đồng bộ sản phẩm từ Amis kế toán lên Haravan
 • Tự nhận diện mã số thuế có trong tên hoặc họ khách hàng hoặc trường ghi chú trong đơn hàng.
 • Tự nhận diện thuế suất VAT theo giá so sánh và giá niêm yết của biến thể trên Haravan.
 • Tự nhận diện dịch vụ và sản phẩm bằng trường "Cho phép giao hàng với sản phẩm này" ở trang biến thể.
 • Đồng bộ sản phẩm Haravan và Amis Kế toán bằng trường SKU hoặc variant_id với mã sản phẩm trên Amis Kế toán.
 • Thiết lập giá bán trên Haravan là trước thuế hay sau thuế.
 • Thuế suất VAT là 10% hoặc do tuỳ chọn giữa giá so sánh và giá niêm yết của biến thể, hệ thống tự làm tròn thành 0%, 5%, 8% hoặc 10%
 • Định nghĩa dịch vụ: Không định nghĩa hoặc là biến thể có cho phép giao hàng là sản phẩm, không cho phép giao hàng là dịch vụ.
 • Tự liên kết khách hàng bằng số điện thoại hoặc email, không tìm thấy khách hàng trên Amis sẽ tự tạo mới.
 • Tự động tạo hoặc liên kết nhân viên Haravan lên Amis Kế toán bằng trường email.

Nâng cao có tính thêm phí

 • Đồng bộ phiếu nhập kho.
 • Đồng bộ phiếu điều chỉnh kho.
 • Đồng bộ phiếu điều chuyển kho.
 • Đồng bộ phiếu trả lại hàng.
 • Đồng bộ đơn hàng từ WordPress về Haravan
 • Thêm chi nhánh đồng bộ (mặc đinh là 01 chi nhánh)
 • Đồng bộ tồn kho từ MISA AMIS về Haravan

Gói đồng bộ toàn diện (12.000.000đ/Năm)

 • Bao gồm tính năng Cơ bản và Nâng cao ở trên.
 • Không giới hạn số chi nhánh
 • Đồng bộ phiếu nhập kho.
 • Đồng bộ phiếu điều chỉnh kho.
 • Đồng bộ phiếu điều chuyển kho.
 • Đồng bộ phiếu trả lại hàng.
 • Đồng bộ tồn kho từ MISA AMIS về Haravan
 • Hỗ trợ miễn phí hoặc giá ưu đãi các chứng từ khác phát sinh cần đồng bộ.

LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Định nghĩa

 • Đơn hàng trên Haravan là Đơn đặt hàng/Đơn hàng trên Amis kế toán.

Luồng đồng bộ

 • Đồng bộ bằng tay bằng cách tick chọn đơn hàng Haravan sau đấy bấm  "Chọn thao tác"->"Hrv2Amis" hoặc vào trang chi tiết đơn hàng bấm "Ứng dụng" ->"Hrv2Amis"
 • Đồng bộ tự động bằng cách tuỳ chọn thiết lập link: https://amis.hrvapps.com/amis_app.html

Môi trường test Amis Kế toán

 • Lấy app_id tại link sau: https://actdocs.misa.vn/g2/graph/ACTOpenAPIHelp/index.html
 • Đăng nhập tại link sau: https://testactapp.misa.vn/app/
 • Tên đăng nhập Amis kế toán test: amisketoan2020@gmail.com, pass: Amisketoan2020@.

Môi trường demo Amis Kế toán:

 • Môi trường demo do nhà phát triển cung cấp: https://actapp.misa.vn/app để demo vui lòng liên hệ qua zalo 0979955664

Môi trường thật Amis Kế toán.

 • Liên hệ nhân viên Amis để được cung cấp ứng dụng riêng và app_id.
 • Thiết lập đầy đủ thông tin tại: https://amis.amisapps.com/amis_app.html và https://amis.amisapps.com/haravan_shop.html

DEMO

Thiết lập Haravan: 

 • Thiết lập chi nhánh tại: https://amis.amisapps.com/haravan_shop.html

 • Thiết lập Amis tại link https://amis.hrvapps.com/amis_app.html:

 • Vào trang chi tiết đơn hàng của Haravan chọn đơn hàng và chọn thao tác đơn hàng, sau đấy bấm Hrv2Amis:

 

 • Truy cập link https://testactapp.misa.vn/app/SA/SAOrder để kiểm tra.

 • Bấm vào "Tiện ích" ở góc gần trên cùng bên phải bấm "Sinh chứng từ từ đề nghị lập chứng từ Kế toán":

 • Kết quả sẽ thấy đơn hàng Haravan đã được đồng bộ về:

 • Hướng dẫn về phương pháp đồng bộ của Amis tham khảo tại: https://helpact.misa.vn/kb/lap-chung-tu-hach-toan-tu-du-lieu-ket-noi-voi-cac-ung-dung-khac-qua-api/

 • Với môi trường demo cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ zalo: 0979955664

 • Với môi trường chính thức, khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên Amis để được cung cấp app_id

BẢNG GIÁ XEM TẠI ĐÂY

 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Đồng bộ Haravan -> Misa Amis Online

300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

0

(0 đánh giá)

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí