Metafield Editor

Metafield Editor

Metafield Editor bởi 1000382462

Ứng dụng cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan.
Phí sử dụng: 50,000₫/tháng 600,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

Ứng dụng này rất tốt cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan.

Giao diện rất đơn giản và bạn có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên một trang duy nhất. Bạn có thể thêm metafields mới cho sản phẩm, sửa đổi những cái hiện có, và xóa những cái hiện có.
 
Hiện nay, chỉ metafields cho các sản phẩm và các biến thể được hỗ trợ. Metafields khác có thể được thêm vào nếu có đủ nhu cầu từ cộng đồng, chúng tôi sẽ nâng cấp thêm trong tương lai.
 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Metafield Editor

50,000₫/tháng 600,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí