Metafield Editor

Metafield Editor

Metafield Editor bởi Haravan Partner

Ứng dụng cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan.
Phí sử dụng: 50,000₫/tháng (Dùng thử miễn phí 15 ngày)

Chi tiết ứng dụng

  • Ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng
  • Ứng dụng này rất tốt cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan.
Giao diện rất đơn giản và bạn có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên một trang duy nhất. Bạn có thể thêm metafields mới cho sản phẩm, sửa đổi những cái hiện có, và xóa những cái hiện có.

Hiện nay, chỉ metafields cho các sản phẩm và các biến thể được hỗ trợ. Metafields khác có thể được thêm vào nếu có đủ nhu cầu từ cộng đồng, chúng tôi sẽ nâng cấp thêm trong tương lai.

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 15 ngày

Metafield Editor

50,000₫/tháng

Khách hàng nhận xét

Đội ngũ partner & hỗ trợ

Book meeting với Joseph -
Head of App Partner

Book meeting

Bạn có thể gửi góp ý và báo lỗi
cho chúng tôi

Gửi góp ý

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí