Smart Affiliate

Smart Affiliate

Smart Affiliate bởi StarBap Technology

Bạn phát triển kênh bán hàng bằng cách kết nối nhiều đối tác với cách chia sẻ lợi nhuận trên từng đơn hàng, sản phẩm bán được.
Phí sử dụng: 300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí 14 ngày)

Chi tiết ứng dụng

Ứng dụng giúp doanh nghiệp phát triển việc bán hàng ra ngoài bằng cách kết nối nhiều đối tác thông qua website với cách chia sẻ lợi nhuận linh hoạt nhiều cấp chiết khấu. Giúp doanh nghiệp tập trung hơn cho các công việc xây dựng chất lượng sản phẩm và vận hành business của mình.

Quản lý đối tác bán hàng

Cho phép các đối tác bán hàng tham gia thông qua đăng ký đơn giản, mang lại lưu lượng truy cập và tăng doanh số bán hàng cho bạn.

Theo dõi mức độ hiệu qủa của các đối tác

Sử dụng thông tin chi tiết để tăng doanh số bán hàng do các đối tác tạo ra.

Đa cấp độ ủy thác

Các tùy chọn để chỉ định các cấu trúc hoa hồng khác nhau trên các sản phẩm khác nhau hoặc cho các đối tác. Quản lý các khoản thanh toán trong trang.

Ứng dụng sẽ giúp gì: 

- Quản lý nguồn vốn bán hàng với các đối tác.
- Dễ dàng xây dựng mạng lưới đối tác với chiết khấu linh hoạt dễ điều chỉnh. - Affiliate Tracking giúp chủ website dễ dàng phát triển kênh đối tác bán hàng với Trang đăng ký và đăng nhập. Hệ thống quản lý lượng giao dịch cực kỳ đơn giản, giúp chủ cửa hàng / đối tác của website dễ dàng theo dõi quá trình xử lý đơn hàng.
Quản lý dành cho chủ shop:
1. Đăng nhập vào phẩn quản lý ứng dụng, màn hình đầu tiên sẽ là quản lý partner, chủ shop có thể xem các partner đã đăng ký chương trình affiliatte của shop.

2. Màn hình khi click vào chi tiết partner, tại đây chủ shop có thể xem chi tiết thông tin của partner, duyệt tài khoản hoặc vô hiệu hoá tài khoản partner, tuỳ chỉnh chiết khấu mà partner được hưởng:

 

 

 

- Lịch sử chiết khấu của partner

- Danh sách thành viên của partner

 

3. Màn hình quản lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng đã bán được từ các partner đăng ký:

4. Quản lý sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được chiết khấu, mức chiết khấu dành cho sản phẩm đó: 

5.Quản lý lịch sử thanh toán cho partner.

 

5. Trang cấu hình, chủ shop có thể :

- Lấy link đăng ký và gắn trên website của mình để mọi người có thể tham gia affiliate
- Hoặc link đăng nhập để partner có thể tra cứu tài khoản của partner
- Tuỳ chỉnh mức chiết khấu
- Định số tiền tối thiểu thanh toán
- Link đến trang điều khoản tham gia chương trình partner

 

Tương tự với màn hình quản lý dành cho partner tham gia Affiliate

1. Màn hình đăng ký tham gia

 

2. Màn hình quản lý dành cho partner, tại đây partner có thể:

- Tạo tài khoản cho partner cấp 2 của mình.
- Tra cứu thông tin thanh toán
- Quản lý, chỉnh sửa tài khoản
- Quản lý đơn hàng
- Xem lịch sử chiết khấu

Bạn có thể cài đặt để sử dụng ngay, hoặc liên hệ dịch vụ khách hàng StarBap Technology để được hướng dẫn chi tiết: 0902 79 97 79 

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Smart Affiliate

300,000₫/tháng 3,600,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí