Giaohangnhanh

Giaohangnhanh

Cài đặt ứng dụng
Miễn phí

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Giaohangnhanh. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Giaohangnhanh mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.


Bạn cần có tài khoản của Giao hàng nhanh  để bắt đầu. Vào đường link sau để tìm hiểu thêm về Giao hàng nhanh và tạo tài khoản mới: https://giaohangnhanh.vn

I- Cách kết nối với nhà vận chuyển
Để kết nối nhà vận chuyển, bạn vào trang Quản trị, vào mục Cấu hình ->chọn Vận chuyển, sau đó chọn nút Kết nối nhà vận chuyển.


Tiếp đó bạn điền email  tài khoản giao hàng nhanh, mật khẩu và nhấn lưu để hoàn tất việc kết nối website Haravan với tài khoản nhà vận chuyển Giao hàng nhanh.


II – Hướng dẫn xử lý chuyển đơn hàng

Để xử lý chuyển đơn hàng, bạn vào mục Đơn hàng, xử lý theo các bước sau:
- Click vào từng đơn hàng cần xử lý
- Tiếp tục chọn nút giao hàng để chuyển đơn hàng qua giao hàng nhanh
Trên màn hình hiện ra thông tin chi tiết. Bạn chọn gói giao hàng theo khu vực giao hàng.
Sau đó chọn nút hoàn thành
Vậy là bạn đã thực hiện xong bước xử lý đơn hàng chuyển qua giao hàng nhanh trên website HaravanChọn đơn hàng cần xử lýChọn nút giao hàng


III – Cách theo dõi tình trạng vận chuyển 
Vào mục Vận chuyển và màn hình quản trị sẽ hiện đầy đủ trạng thái vận chuyển của đơn hàng. 

Cài đặt ứng dụng
Phí sử dụng: Miễn phí
Nhà phát triển: Giaohangnhanh

Thông tin Partner

Phone 18001201
Email chamsockhachang@giaohangnhanh.vn
Website giaohangnhanh.vn

Hình ảnh ứng dụng

Đăng ký trở thành partner app ngay hôm nay

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ

tuan.tranminh@haravan.com