Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE

Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE

Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE bởi 1000326886

Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE
Phí sử dụng: 800,000₫/tháng 9,600,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

GIỚI THIỆU

Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE

 • Hỗ trợ đồng bộ toàn diện Haravan sang MISA AMIS online.
 • Đồng bộ tự động tới 90%.
 • Giao diện dễ dùng.
 • Giúp người dùng kiểm soát và tra cứu đồng bộ một cách dễ dàng.

Các tính năng chính

 • Đồng bộ đơn hàng Haravan thành chứng từ Bán hàng Misa Amis.
 • Đồng bộ hoàn trả thành chứng từ bán Trả lại Misa Amis.
 • Đồng bộ đơn mua hàng từ nhà cung cấp thành chứng từ Mua hàng hoặc chứng từ Nhập kho Misa Amis.
 • Đồng bộ trả lại hàng mua cho nhà cung cấp thành chứng từ Trả lại hàng mua hoặc chứng từ Xuất kho Misa Amis.
 • Đồng bộ điều chuyển kho thành chứng từ Điều chuyển kho nội bộ hoặc chứng từ Xuất hàng cho chi nhánh Misa Amis.

Mapping chi tiết

 • Mapping chi nhánh/kho hàng Haravan với kho hàng Misa Amis.
 • Mapping định khoản chi tiết theo đơn hàng, nguồn tạo đơn, hình thức thanh toán.
 • Mapping thuế VAT.
 • Mappping mã số thuế khách hàng và nhà cung cấp.
 • Mapping định khoản theo hình thức thanh toán tiền mặt/chuyển khoản.
 • Mapping định khoản theo kênh bán hàng (shopee, lazada...)

Cấp Misa Amis app_id:

 • Để kết nối APIs của Misa Amis, cần có app_id do Misa cung cấp.
 • Chúng tôi không cấp app_id, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của Misa.
 • Cung cấp app_id giá bao nhiêu: Do Misa báo giá.

Link callbank khi cung cấp Misa Amis app_id:

 • Cần gửi link sau cho Misa để cấu hình callback: https://haravan-to-amis.techmodule.net/hook/amis
 • Link callback cần thiết cho việc xác nhận trạng thái đồng bộ đã thành công hay chưa

BẢNG GIÁ

 • plan_app_9941_4: Đồng bộ đơn hàng từ Haravan sang Misa Amis cho 01 chi nhánh Mặc định: 3.600.000đ/Năm
 • plan_app_9941_1: Đồng bộ toàn diện từ Haravan sang Misa Amis 9.600.000đ/Năm
 • plan_app_9941_2: Đồng bộ  tồn kho từ Misa Amis sang Haravan  6.000.000đ/Năm

 

HƯỚNG DẪN

Cài đặt ứng dụng

Đồng bộ dữ liệu ban đầu từ MISA AMIS về ứng dụng

Thiết lập chung

Mapping Chi nhánh, Đơn hàng, Khách hàng, Vật tư hàng hoá

Mapping nguồn tạo đơn và hình thức thanh toán

Đồng bộ đơn hàng bằng tay

Đồng bộ hàng loạt đơn hàng

Đơn hàng hoàn trả

Đồng bộ đơn hàng tự động

Phân bổ khuyến mãi và phí vận chuyển của đơn hàng

Đồng bộ phiếu nhập hàng thành chứng từ Mua hàng Amis

Đồng bộ trả hàng nhập thành chứng từ Mua trả lại Misa Amis

Đồng bộ Nhập/Trả hàng thành chứng từ Nhập/Xuất kho AMIS và chứng từ điều chỉnh kho thành chứng từ Xuất kho khác chi nhánh Amis

Đồng bộ điều chỉnh kho thành phiếu Nhập/Xuất Misa Amis

 

Định khoản riêng cho kênh bán hàng

Đồng bộ tồn kho Misa Amis sang Haravan

FAQ

NẾU ĐƠN HÀNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG BỘ QUA MISA AMIS

 • Thao tác như video bên dưới.
 • Kiểm tra các trạng thái lỗi nếu có.
 • Nếu không có lỗi vẫn không thấy đơn hàng đồng bộ qua: Kiểm tra cấu hình Mapping chi nhánh, Mapping đơn hàng, Mapping nguồn tạo đơn.
 • Tải file json chứng từ như video hướng dẫn, và gửi cho kỹ thuật MISA

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Haravan to Misa Amis Sync by IT TECHMODULE

800,000₫/tháng 9,600,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí