Haravan Widgets

Haravan Widgets

Haravan Widgets bởi 1000382462

App Haravan Widget sẽ tạo ra các đoạn mã mà bạn có thể sử dụng trên mọi website cho phép sửa HTML.
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng

Ứng dụng này cho phép bạn tạo ra các widget nhúng trực tiếp trên website hay blog của bạn. App Haravan Widget sẽ tạo ra các đoạn mã mà bạn có thể sử dụng trên mọi website cho phép sửa HTML. Widget có thể liên kết tới trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng hoặc mua hàng trực tiếp. Hãy chọn loại widget phù hợp nhất nhu cầu của bạn

Haravan Widget hỗ trợ dạng iFrame, Javascript lightbox hoặc đơn giản là nút "Mua ngay"


Chức năng:

  • Chọn sản phẩm, nhóm sản phẩm hoặc nhiều nhóm sản phẩm muốn hiển thị trên trang web khác
  • Tạo nút "Mua ngay" để cho phép người mua dễ dàng mua sản phẩm của bạn
  • Có thể kết nối thanh toán qua ATM, Internet banking và vận chuyển qua Giaohangnhanh
  • Quảng bá sản phẩm của bạn trên nhiều kênh khác 


Phí sử dụng

Haravan Widgets

Miễn phí

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí