Tất cả ứng dụng / Product Recommender

Product Recommender

Miễn phí

Ứng dụng Product Recommend giúp website của bạn trở nên phong phú sự lựa chọn sản phẩm bằng cách tạo danh sách sản phẩm liên quan với sản phẩm nào đó. Các sản phẩm sẽ được trưng bày một cách thông minh dựa trên các đặc tính giống nhau mà chủ website sẽ quyết định điều đó.

Dễ dàng tạo danh sách sản phẩm liên quan

Bạn chỉ cần 2 thao tác, tìm và chọn sản phẩm muốn tạo các sản phẩm liên quan. Trong danh sách sản phẩm gợi ý, bạn thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm liên quan. 
Trong việc tạo danh sách sản phẩm liên quan, bạn chỉ cần thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách. 

Dễ dàng thể hiện lên giao diện website

Chỉ cần sao chép và dán vào file product.liquid, là bạn đã hoàn tất việc thể hiện danh sách sản phẩm liên quan.
Nếu bạn có chút kiến thức HTML bạn có thể tùy chỉnh giao diện.

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại: Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Product Recommend


Hỗ trợ

1900.636.099
hi@haravan.com
www.haravan.com

Hình ảnh ứng dụng


Các ứng dụng khác

Bạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.