Thông báo đơn hàng Haravan vào nhóm Telegram

Thông báo đơn hàng Haravan vào nhóm Telegram

Thông báo đơn hàng Haravan vào nhóm Telegram bởi 1000322371

Ứng dụng hỗ trợ thông báo đơn đặt hàng vào các nhóm Telegram của shop Haravan
Phí sử dụng: 200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

(Dùng thử miễn phí)

Chi tiết ứng dụng

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GỬI TIN NHẮN TỪ HARAVAN VÀO NHÓM TELEGRAM?

 • Telegram là một ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, đặc biệt Telegram cho phép bạn gửi tin nhắn vào nhóm bằng BotFather.
 • Khi shop bạn có đơn hàng, nhân viên của bạn không tiện dùng máy tính để kiểm tra đơn, hãy sử dụng ứng dụng vào nhóm mà nhân viên bạn cần thông báo nội dung đơn hàng.
 • Khi shop bạn hủy đơn muốn thông báo nhanh tới thủ kho, hệ thống sẽ nhắn tin cho nhóm mà thủ kho tham gia.
 • Khi có đơn hàng từ các kênh khác như shopee, tiktok shop, lazada... bạn muốn gửi thông tin nhanh tới nhóm liên quan.

TÍNH NĂNG

 • Tạo template gửi tin nhắn theo các thiếp lập phù hợp.
 • Tạo bản in pdf và gửi vào nhóm telegram.
 • Gửi tin nhắn tự động vào các nhóm phù hợp với thiết lập.
 • Tạo mã QR thanh toán cho đơn hàng và gửi vào nhóm.
 • Tra cứu công nợ khách hàng qua nhóm Telegram.
 • In đơn hàng qua nhóm Telegram.

CÀI ĐẶT

 • Link cài đặt ứng dụng tại đây
 • Link hướng dẫn tạo BotFather
 • Sau khi tạo xong BotFather bạn thiết lập tại đây, ví dụ BotFather là 66225001234:AXXXAERSy7XcSJH9BD6spjXXX-xxx, thì bot_id là 66225001234, token là AXXXAERSy7XcSJH9BD6spjXXX-xxx
 • Thêm bot vừa tạo vào nhóm bạn cần bot gửi tin.
 • Tạo các cấu hình gửi tin nhắn tại đây.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Thiết lập BotFather

Thiết lập một cấu hình gửi tin nhắn

 

Hình ảnh demo gửi tin nhắn đơn hàng vào nhóm

CÁC TRƯỜNG TÙY BIẾN TRONG CẤU HÌNH NỘI DUNG TIN NHẮN

 • shop_name: Tên cửa hàng Haravan
 • customer_name: Tên đầy đủ khách hàng
 • customer_last_name: Tên khách hàng
 • customer_first_name: Họ khách hàng
 • customer_phone: Số điện thoại khách hàng
 • customer_email: Email khách hàng
 • user_name: Tên đầy đủ nhân viên
 • user_last_name: Tên nhân viên
 • user_first_name: Họ nhân viên
 • user_phone: Số điện thoại nhân viên
 • user_email: Email nhân viên
 • order_name: Tên/Mã đơn hàng
 • order_note: Ghi chú đơn hàng
 • order_source_name: Nguồn tạo đơn hàng
 • order_gateway: Hình thức thanh toán đơn hàng
 • order_financial_status: Trạng thái thanh toán đơn hàng
 • order_fulfilled: Trạng thái vận chuyển đơn hàng
 • order_fulfilled_date: Ngày giao hàng
 • order_ready_to_pick_date: Ngày sẵn sàng giao hàng
 • order_created_at: Ngày tạo đơn hàng
 • order_link: Link quản trị đơn hàng
 • ref_order_name: Mã đơn được đặt lại
 • ref_order_status: Trạng thái đơn được đặt lại
 • ref_order_link: Link đơn được đặt lại
 • location_name: Tên chi nhánh/kho hàng

VÍ DỤ CẤU HÌNH

Cấu hình gửi tin nhắn vào nhóm cho đơn từ Lazada

Cấu hình gửi tin nhắn vào nhóm cho đơn từ Shopee

Ví dụ về gửi mã QR thanh toán đơn và bản in đơn hàng

Phí sử dụng Dùng thử miễn phí 14 ngày

Thông báo đơn hàng Haravan vào nhóm Telegram

200,000₫/tháng 2,400,000₫/năm

Khách hàng nhận xét

Dùng thử Haravan và App miễn phí 14 ngày

Dùng thử miễn phí Dùng thử miễn phí