Viettel Post

Miễn phí

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Viettel Post. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Viettel Post mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

1. Để đăng ký tài khoản Viettel Post, bạn vào website http://vtp.vn/ đăng ký tài khoản quản trị miễn phí. 

2. Trước khi kết nối nhà vận chuyển, bạn cần nhập đầy đủ địa chỉ, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng. Bạn vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.


3. Để kết nối nhà vận chuyển, bạn vào trang Quản trị, vào mục Cấu hình -> Vận chuyển


4. Để xử lý chuyển đơn hàng, bạn vào mục Đơn hàng, xử lý theo các bước sau
5. Để theo dõi tình trạng vận chuyển, bạn vào mục Đơn hàng - > Vận chuyểnBạn vẫn chưa tìm được ứng dụng hỗ trợ

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về ứng dụng mong muốn của bạn,
các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý website hiệu quả.